Príplatky pre zamestnancov pôjdu hore

Pracujete v noci, cez víkend alebo cez sviatok? Už vaša májová výplata by mala byť vyššia. Zvýšia sa totiž príplatky, ktoré musia zamestnávatelia za takúto prácu vyplácať.

, 18.04.2018 06:00
mechanik, profesia, zamestnanec Foto:
Novinkou budú príplatky za prácu počas víkendov.
debata

V súčasnosti platí, že za nočnú prácu musí každý zamestnanec dostať príplatok k svojej mzde vo výške 20 percent z minimálnej mzdy, čo je 0,55 eura za hodinu. Od mája tento príplatok bude 30 percent, teda 0,82 eura za hodinu. V prípade, že niekto vykonáva rizikovú prácu, bude mať nárok na príplatok za nočnú prácu vo výške 35 percent z hodinovej minimálnej mzdy, čo je 0,96 eura. Príplatky sa pritom v máji budúceho roku majú znovu zvýšiť na 40 percent z minimálnej mzdy, respektíve na 50 percent v prípade rizikového povolania.

Za prácu vo sviatok príplatok vzrastie zo súčasných 50 percent minimálnej mzdy na 100 percent. Za každú odpracovanú hodinu počas štátneho sviatku tak musí zamestnanec dostať príplatok 2,76 eura.

Novinkou budú príplatky za prácu počas víkendov. Aj keď aj dnes môžu zamestnanci takýto príplatok dostávať, závisí to len od ich dohody zo zamestnávateľom, keďže Zákonník práce takýto príplatok v súčasnosti nepozná. Od mája bude mať zamestnanec, ktorý pracuje v sobotu, nárok na príplatok vo výške 25 percent z minimálnej mzdy a v nedeľu bude musieť dostať 50 percent z minimálnej mzdy. Na budúci rok v máji sa majú tieto príplatky zvýšiť na 50 percent v prípade soboty a na 100 percent z hodinovej minimálnej mzdy v prípade nedeľnej práce.

Príplatky za prácu cez víkend a sviatok zamestnanci nemusia dostať vtedy, ak za túto prácu dostanú náhradné voľno. „Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna a v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Novela nezavádza režim čerpania náhradného voľna za prácu v sobotu, respektíve za prácu v nedeľu,“ vraví Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce.

V praxi to bude znamenať, že napríklad zamestnanec s hrubou mzdou 700 eur, ktorý počas mesiaca odpracuje osem hodín v sobotu a osem hodín v nedeľu, si v porovnaní so súčasným stavom v čistom polepší o 11,83 eura.

Aj keď pre mnohých zamestnancov to bude znamenať len malé prilepšenie k platu, zamestnávatelia to pocítia výraznejšie. Okrem samotného príplatku musia totiž zaplatiť navyše aj odvody vo výške 35,2 percenta. A tak zamestnanec, ktorý počas mesiaca odpracuje jeden víkend, ich bude stáť v porovnaní so súčasnosťou navyše 22 eur. Z toho takmer polovicu zinkasuje štát na daniach a odvodoch.

Pre veľkých zamestnávateľov bude znamenať zvýšenie príplatkov nárast nákladov státisícoch až v miliónoch eur. „V roku 2018 predstavuje tento náklad približne 500-tisíc eur. Vzhľadom na to že ide o zavedenie od 1. mája, v ročnom meradle sa blížime k hodnote takmer jeden milión eur,“ vraví Hana Búgelová zo spoločnosti NAY.

Môže sa preto stať, že firmy sa budú snažiť znížiť náklady a obmedzia prevádzku cez víkendy či sviatky. „Predmetná zmena má napomôcť zlaďovaniu pracovného a rodinného života a zamestnanci budú môcť napríklad víkendy tráviť so svojimi rodinami a venovať sa viac kultúrnym alebo spoločenským aktivitám. Nutnosť práce v sobotu, ale najmä v nedeľu, je zásahom do rodinného života, pretože zamestnanec by v tieto dni mal užívať dni pracovného pokoja. V prípade, že vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky je nevyhnutné, aby sa práca vykonávala v neštandardných časoch, potom novela Zákonníka práce zabezpečuje zamestnancom primerané mzdové zvýhodnenie za výkon tejto práce, a to zvýšením už existujúcich mzdových zvýhodnení alebo zavedením úplne nových inštitútov,“ povedala Husárová.

Príplatky v novej výške za prácu cez víkend a v noci však nemusia dostať všetci zamestnanci. V prípade, že zamestnanci vykonávajú prácu, ktorú je potrebné robiť predovšetkým v noci, v sobotu alebo v nedeľu, môže sa zamestnávateľ s nimi v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť, že tieto príplatky budú nižšie. Aj tu však zákon stanovuje, v akej minimálnej výške musí byť tento príplatok. Napríklad za prácu v noci to je 25 percent z minimálnej mzdy.

O koľko si polepšia zamestnanci

Príklad 1

Zamestnanec so základnou hrubou mzdou 700 eur odpracuje počas mesiaca jednu sobotu a jednu nedeľu, vždy po osem hodín.

V súčasnosti mu podľa Zákonníka práce za prácu v sobotu a v nedeľu neprináleží žiaden príplatok. To znamená, že jeho hrubá mzda bude 700 eur a v čistom preto dostane 551,67 eura. Od mája bude mať nárok za prácu v sobotu nárok na príplatok vo výške 25 percent z minimálnej mzdy (0,69 eura za hodinu) a za prácu v nedeľu bude musieť dostať príplatok vo výške 50 percent z minimálnej mzdy (1,38 eura za hodinu). Za osem odpracovaných hodín počas soboty tak výška príplatku dosiahne 5,52 eura a za nedeľu dostane navyše 11,04 eura. Jeho hrubá mzda preto dosiahne 716,56 eura. V čistom preto dostane 563,50 eura. V porovnaní so súčasným stavom si tak polepší o 11,83 eura.

Príklad 2

Zamestnanec so základnou hrubou mzdou musí počas mesiaca odpracovať päť nočných zmien od 22.00 do 6.00.

Dnes má nárok na príplatok za nočnú prácu vo výške 20 percent z minimálnej mzdy. Za každú odpracovanú hodinu mu tak musí zamestnávateľ k jeho mzde vyplatiť navyše 0,55 eura. Keďže za mesiac odpracuje počas noci 40 hodín, celková výška príplatku dosiahne 22 eur. Jeho celková hrubá mzda preto bude 722 eur a čistá mzda 567,24 eura. Od 1. mája sa výška príplatku za nočnú prácu zvýši na 30 percent z minimálnej mzdy. Za každú odpracovanú hodinu počas noci tak dostane 0,83 eura. Za 40 odpracovaných hodín mu tak bude patriť príplatok vo výške 33,20 eura. Jeho celková hrubá mzda preto dosiahne 733,20 eura a čistá mzda bude 575,14 eura. V porovnaní so súčasnou situáciou si tak polepší o 7,90 eura.

Príklad 3

Zamestnanec s hrubou mzdou 700 eur musel v apríli pracovať aj počas dvoch sviatkov (každý deň 8 hodín). V máji sú takisto dva sviatky, počas ktorých musí pracovať.

V apríli mu patrí za prácu počas sviatku príplatok vo výške 50 percent minimálnej mzdy, čo je 1,38 eura za hodinu. Keďže takto odpracoval 16 hodín, výška jeho príplatku dosiahne 22,08 eura. Jeho celková hrubá mzda preto bude na úrovni 722,08 eura, čo znamená, že v čistom dostane 567,30 eura. Od mája sa výška príplatku za prácu vo sviatok zvýši na 100 percent minimálnej mzdy. Za každú odpracovanú hodinu tak musí dostať 2,76 eura. Pri 16 odpracovaných hodinách tak výška príplatku predstavuje 44,16 eura. Jeho celková hrubá mzda tak dosiahne 744,16 eura a jeho čistý príjem bude 582,77 eura. V porovnaní s aprílom sa jeho čistý zárobok zvýši o 15,47 eura.

Príklad 4

Zamestnanec pracuje v pekárňach, kde sa vyžaduje predovšetkým nočná práca. Počas mesiaca tak zo 160 odpracovaných hodín strávi nočnou prácou 140 hodín. Jeho základná hrubá mzda je 700 eur.

V súčasnosti má nárok za nočnú prácu na príplatok vo výške 20 percent z minimálnej mzdy, čo je 0,55 eura za hodinu. Keďže za mesiac odpracuje na nočnej 140 hodín, výška príplatku dosiahne 77 eur. Jeho hrubá mzda dosiahne 777 eur, čo znamená, že v čistom mu príde 605,87 eura. Od mája sa výška príplatku za nočnú prácu zvýši na 30 percent minimálnej mzdy. Zamestnávateľ sa však môže so zamestnancami dohodnúť, že výška príplatku bude len 25 percent (Zákonník práce to umožňuje v prípade, že ide o prácu, ktorá sa vykonáva predovšetkým v noci).

1. Príplatok 30 percent

Ak zamestnávateľ bude vyplácať plnú výšku príplatku, teda 30 percent z minimálnej mzdy, bude mať tento zamestnanec nárok za každú hodinu nočnej práce nárok na 0,83 eura. Keďže odpracuje 140 hodín, celková výška príplatku dosiahne 116,20 eura. Jeho celková hrubá mzda preto bude 816,20 eura, čo predstavuje čistú mzdu 633,36. V porovnaní so súčasným stavom si tak polepší o 27,49 eura.

2. Príplatok 25 percent

V prípade, že sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancami na obmedzení príplatku na 25 percent, bude im musieť za každú odpracovanú hodinu počas noci vyplatiť 0,69 eura. Za 140 odpracovaných hodín tak musí zamestnancovi vyplatiť navyše 96,60 eura. Jeho hrubá mzda preto dosiahne 796,60 eura a v čistom dostane 619,66 eura. V porovnaní s dnešným stavom je to o 13,79 eura viac. Zároveň to je 13,70 eura menej, ako keby sa so zamestnancami na obmedzení príplatku nedohodol a dostávali by tak 30 percent z minimálnej mzdy.

Ako sa zvýšia príplatky

Nočná práca

  Dnes Od 1. mája 2018 Od 1. mája 2019
Nerizikové povolanie 20 % (0,55 eura za hodinu) 30 % (0,83 eura za hodinu) 40 % (1,10 eura za hodinu*)
Rizikové povolanie 20 % (0,55 eura za hodinu) 35 % (0,97 eura za hodinu) 50 % (1,38 eura za hodinu*)

Práca cez sviatok

Dnes Od 1. mája 2018
50 % (1,38 eura za hodinu) 100 % (2,76 eura za hodinu*)

Práca v sobotu

Dnes Od 1. mája 2018 Od 1. mája 2019
0 25 % (0,69 eura za hodinu) 50 % (1,38 eura za hodinu*)

Práca v nedeľu

Dnes Od 1. mája 2018 Od 1. mája 2019
0 50 % (1,38 eura za hodinu) 100 % (2,76 eura za hodinu*)

Pozn.: V roku 2019 sa bude výška príplatku počítať z budúcoročnej minimálnej mzdy. Uvedený je výpočet z tohtoročnej minimálnej mzdy, keďže minimálna mzda na rok 2019 ešte nie je známa.

Kto môže dostať nižší príplatok

Práca v sobotu

Novela Zákonníka práce umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu. Novela umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné:

  • od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.
  • od 1. mája 2019 dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 45 % minimálnej hodinovej mzdy.

Práca v nedeľu

Novela umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu. Novela umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné:

  • od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy.
  • od 1. mája 2019 dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej 90 % minimálnej hodinovej mzdy.

Nočná práca

Novela umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce pravidelne vykonávala v noci. Novela umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné:

  • od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 dohodnúť mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy.
  • od 1. mája 2019 je možné dohodnúť mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zdroj: Ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #profesia #zamestnanci #príplatky #Práca a kariéra
Flowers