Akú minimálnu mzdu musíte v tomto roku dostať?

Aj keď sa väčšinou hovorí len o jednej minimálnej mzde, Zákonník práce stanovuje aj minimálne mzdové nároky. Ide o násobky minimálnej mzdy, ktoré vám musí zamestnávateľ vyplatiť v závislosti od náročnosti vami vykonávanej práce. V praxi to znamená, že čím má niekto vyššiu zodpovednosť, tým je aj vyšší plat, ktorý mu Zákonník práce garantuje.

22.04.2018 06:00
muž, ukazovanie, prezentácie Foto:
V tomto roku je mesačná suma minimálnej mzdy vo výške 480 eur, čo je 2,759 eura na hodinu.
debata
  • V tomto roku je mesačná suma minimálnej mzdy vo výške 480 eur, čo je 2,759 eura na hodinu.

Aký minimálny plat musíte na budúci rok dostať v závislosti od náročnosti práce

Stupeň 1: 1-násobok minimálnej mzdy – 480 eur

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Stupeň 2: 1,2-násobok minimálnej mzdy – 576 eur

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskospráv­nych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Stupeň 3: 1,4-násobok minimálnej mzdy – 672 eur

Tretí stupeň náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné ško­dy.

Stupeň 4: 1,6-násobok minimálnej mzdy – 768 eur

Do štvrtého stupňa patria práce, ktoré charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Stupeň 5: 1,8-násobok minimálnej mzdy – 864 eur

V piatom stupni sú zaradené zamestnania, ktoré charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Stupeň 6: 2-násobok minimálnej mzdy – 960 eur

Najvyššie minimálne mzdové nároky majú zamestnania, ktoré charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Zdroj: Zákonník práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #profesia #zamestananie #Práca a kariéra