Za prácu cez sviatok alebo v noci dostanete viac peňazí

Novela Zákonníka práce zaviedla od 1. mája 2018 mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov za prácu počas víkendu a zvýšila sumy mzdového zvýhodnenia za prácu počas sviatkov a za nočnú prácu.

11.05.2018 06:00
zamestnanie, práca, profesia, zamestnanci Foto:
V prípade práce vo sviatok doterajšie mzdové zvýhodnenie za prácu najmenej 50 % priemerného zárobku sa zvyšuje na najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca.
debata

Po novom si zamestnanci prilepšia najmenej o 25 % z minimálnej mzdy za hodinu, a to za prácu v sobotu. Najvyššie zvýhodnenie bude mať práca počas sviatkov. To sa zvyšuje najmenej na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Od mája budúceho roka dosiahne 100-percentné mzdové zvýhodnenie z minimálnej mzdy za hodinu aj práca v nedeľu. Novelizácia umožňuje vybraným zamestnávateľom dohodnúť si aj nižšie sumy mzdového zvýhodnenia. „Viacerí zamestnávatelia najmä v oblasti služieb už avizovali, že nové a zvýšené mzdové zvýhodnenia budú musieť premietnuť do cien svojich služieb, a to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, že za hotelové služby alebo za jedlo v reštaurácii cez víkend zaplatíme viac ako doteraz,“ hovorí Martina Poliačiková z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Zákonník práce doteraz výslovne neupravoval povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie, resp. príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. Takéto mzdové zvýhodnenie je aj v súčasnosti možné dohodnúť si v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve. Novela Zákonníka práce schválená vo februári s účinnosťou od 1. mája okrem iného ustanovila povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Zvyšuje aj sumy mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za nočnú prácu. Schválený návrh zmenil z pôvodne navrhovaného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu na postupné zavedenie týchto zvýhodnení v dvoch fázach od 1. 5. 2018 a od 1. 5. 2019 a to takto: a) najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2019) za prácu v sobotu a po b) najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2019) za prácu v nedeľu.

V prípade nočnej práce (medzi 22. a 6. h) doterajšie mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy sa zvyšuje na najmenej 30 % (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a na najmenej 40 % (od 1. 5. 2019) a osobitne pre rizikové práce na najmenej 35 % minimálnej mzdy (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej 50 % minimálnej mzdy (od 1. 5. 2019).

Takisto sa upravila možnosť dohodnúť si nižšie sumy tohto mzdového zvýhodnenia, a to v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve (ale iba ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zamestnáva menej ako 20 zamestnancov), a to takto: a) najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2019) za prácu v sobotu a po b) najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2019) za prácu v nedeľu a po c) najmenej 25 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019) a najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy za hodinu (od 1. 5. 2019) za nočnú prácu (s výnimkou rizikovej práce).

Táto možnosť dohody nižších súm zvýhodnenia sa bude môcť uplatniť iba v prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu alebo aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (nesmie však ísť o rizikovú prácu). Novela zákona nedefinuje ani jeho odôvodnenie bližšie neurčuje povahu práce, alebo o aké podmienky prevádzky má ísť. „Sme toho názoru, že posúdenie povahy práce a podmienky prevádzky závisia na samotnom zamestnávateľovi, okolnosti jeho predmetu činnosti, povahy práce, podmienok prevádzky a odôvodnenosti jeho požiadavky, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu alebo prevažne v noci,“ dopĺňa Martina Poliačiková.

V prípade práce vo sviatok doterajšie mzdové zvýhodnenie za prácu najmenej 50 % priemerného zárobku sa zvyšuje na najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca. V zmysle tejto novely bude možné s vedúcim zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť si mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu alebo v nedeľu. Obdobne to je už dnes aj v prípade práce vo sviatok a nočnej práce. S inými zamestnancami takáto dohoda nie je možná.

Čo sa mení od 1. mája 2018

Práca Aktuálny stav Stav od 1. mája 2018 Stav od 1. mája 2019 Možnosť dohody v kolektívnej zmluve do mája 2019 Možnosť dohody v kolektívnej zmluve od mája 2019
Sobota Nie je zákonný nárok Najmenej 25 % minimálnej mzdy Najmenej 50 % minimálnej mzdy Najmenej 20 % minimálnej mzdy Najmenej 45 % minimálnej mzdy
Nedeľa Nie je zákonný nárok Najmenej 50 % minimálnej mzdy Najmenej 100 % minimálnej mzdy Najmenej 40 % minimálnej mzdy Najmenej 90 % minimálnej mzdy
Nočná práca Najmenej 20 % minimálnej mzdy Najmenej 30 % minimálnej mzdy Najmenej 40 % minimálnej mzdy Najmenej 25 % minimálnej mzdy Najmenej 35 % minimálnej mzdy
Nočná práca riziková Najmenej 20 % minimálnej mzdy Najmenej 35 % minimálnej mzdy Najmenej 50 % minimálnej mzdy Nie je možné Nie je možné
Sviatok Najmenej 50 % priemerného zárobku Najmenej 100 % priemerného zárobku Najmenej 100 % priemerného zárobku Nie je možné Nie je možné

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #mzda #sviatky #Práca a kariéra