Štát zverejnil zoznam nedostatkových profesií

25.06.2018 16:28

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily ku koncu júna tohto roka v okresoch, kde bola vlani priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %.

Ide o 29 okresov v šiestich krajoch na Slovensku. Po osem takýchto okresov sa nachádza v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, šesť okresov v Trnavskom kraji, štyri okresy v Nitrianskom kraji, dva okresy v Žilinskom kraji a v Banskobystrickom kraji len okres Banská Bystrica.

Najviac nedostatkových profesií sa nachádza v Bratislavskom kraji. Ide o 70 profesií, medzi ktorými sú najmä pracovné pozície v zdravotníctve, doprave, stavebníctve, sociálnych službách, ale aj napríklad systémový programátor, či poštár. V okresoch Trnavského kraja je 54 nedostatkových profesií, taktiež najmä z oblasti zdravotníctva, dopravy, či stavebníctva. V Nitrianskom kraji majú zamestnávatelia problém obsadiť 42 profesií, takisto zo oblasti zdravotníctva, dopravy, ale aj zo strojárstva, medzi nedostatkovými profesiami sa však nájde aj kuchár, či šéfkuchár.

V okresoch Trenčianskeho kraja sa ťažko obsadzuje 36 profesií zo zdravotníctva, dopravy, ale aj pozície ako sú sklár, mäsiar, či pekár. Dva okresy v Žilinskom kraji evidujú 28 nedostatkových profesií vo sfére zdravotníctva, dopravy, stavebníctva, či strojárstva. Okres Banská Bystrica má v zozname 19 nedostatkových profesií, najmä v zdravotníctve, doprave, či strojárstve.

Od mája tohto roka sa zjednodušili podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Týka sa to však len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok pracovnej sily, stanovuje komisia na tripartitnej úrovni a zverejňuje sa a ročne aktualizuje na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na identifikované zamestnania bude pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretích krajín platiť zjednodušený proces, napríklad nebude na tento účel potrebné nahlasovať voľné pracovné miesta. Počet zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie sa však obmedzil na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa

#práca #zamestnanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku