Verejných zamestnancov máme menej ako je priemer EÚ, sú aj horšie platení

Počet verejných zamestnancov a výdavky na nich sú na Slovensku mierne nižšie, ako je priemer EÚ. Priebežná správa revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR, identifikovala priestor na zefektívnenie za 190 až 455 miliónov eur.

18.12.2018 19:07
debata (15)

Priniesli ich prvé audity, návrh na reformu samospráv, či zohľadnenie klesajúceho počtu žiakov v školstve. Opatrenia na zlepšenie konkurencieschop­nosti štátu voči súkromnému sektoru navrhne záverečná správa plánovaná na jar 2019.

V porovnaní so zahraničím najviac zaostávajú na Slovensku platy učiteľov a sociálnych pracovníkov. Relatívne vyššie platy majú prokurátori, policajti a sudcovia. Od priemeru EÚ sa výraznejšie líši štruktúra verejných zamestnancov. V prepočte na obyvateľa má Slovensko menej zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov, no viac policajtov a vysokoškolských učiteľov.

Zamestnanci vo verejnom sektore si v nasledujúcich dvoch rokoch prilepšia, keď im základné tarify porastú ročne o 10 %. V odmeňovaní tak Slovensko zníži zaostávanie za európskym priemerom o polovicu. Prípadné ďalšie zvyšovanie miezd by malo byť podľa revízie cielené na zaostávajúce profesie a podmienené reformnými opatreniami.

Revízia identifikuje oblasti, ktoré by mohli fungovať aj s menším počtom zamestnancov. Príkladom je podľa správy školstvo, kde má Slovensko v porovnaní so zvyškom EÚ priveľa vysokoškolských učiteľov a učiteľov na druhom stupni základných škôl v prepočte na žiaka. Ušetrených 93 miliónov eur by mohlo byť podľa správy použitých na rozvoj infraštruktúry či zvýšenie platov. Racionalizácia siete regionálnych škôl by zase mohla uvoľniť 14 mil. eur napríklad na odmeny pre učiteľov. Podobne by sústredenie niektorých činností samospráv do väčších celkov mohlo viesť k úspore od 51 až po 316 mil. eur.

„Auditmi by mali postupne prejsť všetky inštitúcie štátnej správy, vrátane niektorých štátnych podnikov,“ uviedol minister financií Peter Kažimír. Takýto audit sa už uskutočnil na podporných a prierezových činnostiach ministerstiev. Optimalizáciou činností ako sú účtovníctvo, verejné obstarávanie či ľudské zdroje by mohli podľa odhadu revízie ušetriť ministerstvá 12 mil. eur ročne.

„Okrem realokácie zdrojov v rámci školstva je priestor pre optimalizáciu aj na ministerstvách a v štátnych podnikoch,“ hovorí riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš. Revízia tiež konštatuje, že verejný sektor je finančne neatraktívny počas väčšiny produktívneho veku zamestnanca. Verejná správa pritom rýchlo starne a o dekádu bude až tretina jej zamestnancov na dôchodku. Dôležité je, aby dokázala prilákať viac mladých ľudí, k čomu by mohla dopomôcť podľa revízie zmena spôsobu odmeňovania.

Jednou z výziev do záverečnej správy revízie, ktorá bude zverejnená na jar 2019, je návrh na vysporiadanie sa s odmeňovaním drahých profesií, ako je IT a regionálnymi rozdielmi, ktoré môžu spôsobovať až polovičný rozdiel v relatívnom príjme verejných zamestnancov.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #platy #štátna správa #verejná správa