Zamestnávatelia vyslali na prácu do EÚ v roku 2018 takmer 95 tisíc pracovníkov zo Slovenska

V krajinách EÚ z dôvodu vyslania zamestnávateľom (teda nejde o všetkých Slovákov pracujúcich v zahraničí) v roku 2018 pracovalo takmer 95 tisíc zamestnancov a dohodárov.

05.03.2019 15:07
mechanik, pracovník, oprava, zamestnanec, Foto:
Cudzinci sa na pracovnom trhu v SR uplatňujú aj v sofistikovanejších pozíciách.
debata

Zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne pre nich vystavili 94 267 prenosných dokumentov A1.

Zamestnávatelia na prácu do zahraničia do krajín EÚ môžu vyslať nielen svojich „kmeňových“ zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale aj „dohodárov“. Ide o fyzické osoby, ktoré zamestnávajú buď na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Aj dohodár, rovnako ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer, však musí splniť všetky zákonné podmienky vyslania. Pobočka Sociálnej poisťovne pri každej takejto žiadosti preverí, či zamestnanec/dohodár spĺňa charakteristické znaky vyslania a či zamestnávateľ vykonáva podstatné činnosti na území SR.

Vyslaní zamestnanci podliehajú v sociálnom zabezpečení slovenským právnym predpisom. Znamená to, že zamestnávateľ za nich platí poistné na Slovensku. Dôležité je, aby spĺňali podmienky vyslania: aby vykonávali činnosť v mene zamestnávateľa pôsobiaceho na Slovensku; aby očakávané trvanie takejto práce nepresiahlo 24 mesiacov a aby daná osoba nebola vyslaná do zahraničia za účelom nahradenia pracovného miesta inej osoby.

O inštitút vyslania žiada zamestnávateľ v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne formou spoločnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnanca o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že o formulár PD A1 z dôvodu vyslania je potrebné požiadať aj pri krátkodobých pracovných zahraničných cestách.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #zahraničie #práca v zahraničí #dohoda #zamestnanci #zamestnávatelia