Problém s vhodnými pracovníkmi pretrváva

Podnikom na Slovensku trvá priemerne až 146 dní, kým obsadia jedno pracovné miesto. To je o dva mesiace viac ako pred dvoma rokmi. Najväčší problém je s obsadením pozícií riadiacich pracovníkov, operátorov strojov a zariadení či kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve.

, 23.03.2019 06:00
radosť, žena, kancelária Foto:
Zamestnávatelia do roku 2023 očakávajú 10-percentný nárast zamestnanosti, čo predstavuje priemerný rast o 1,6 percenta ročne.
debata

Vyplynulo to z výsledkov terénneho prieskumu, do ktorého sa v rámci národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR zapojilo 514 zamestnáva­teľov. Vzorka pokrývala všetky pracovné odvetvia vo všetkých regiónoch.

Dve tretiny voľných pracovných miest pritom vznikajú dôsledkom bežnej fluktuácie. Len tretina predstavuje skutočnú dodatočnú potrebu trhu práce, teda novovzniknuté pracovné miesta. Napríklad v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb je vysoký počet voľných pracovných miest, ale vyše 90 percent z nich tvorí bežná fluktuácia, pretože ide o odvetvie s najnižšími mzdami.

Príklad možno nájsť i v oblasti informačných technológií, kde je výrazný nedostatok pracovných síl a väčšina vyštudovaných IT pracovníkov aj skutočne pôsobí v tomto sektore. To však spôsobuje ich častý prechod medzi rôznymi zamestnávateľmi, lebo pracovníci si uvedomujú svoju hodnotu a môžu si vyberať vhodnejšieho zamestnávateľa, resp. lepšie pracovné podmienky.

Až 57 percent pracovných pozícií majú podniky problém obsadiť. Nenáročných alebo menej náročných miest na obsadenie je len osem percent. Až 49 percent je náročné obsadiť pre nedostatok pracovných síl s požadovaným odborom vzdelania a 15 percent pre neatraktívnosť ponúkanej pracovnej pozície.

Zamestnávatelia inak do roku 2023 očakávajú 10-percentný nárast zamestnanosti, čo predstavuje priemerný rast o 1,6 percenta ročne. Vysoký, a to až 28-percentný nárast zamestnanosti v uvedenom čase očakávajú zamestnávatelia v odvetví veľko- a maloobchodu. Naopak, pokles zamestnanosti o sedem percent predpokladajú zamestnávatelia v oblasti ťažby a dobývania.

Z hľadiska hlavných tried zamestnaní by mal oproti roku 2017 do roku 2023 v najvyššej miere stúpať najmä počet pracovníkov v službách a obchode (o 21 percent), pomocných pracovníkov (o 12 percent) a operátorov strojov a zariadení (o 11 percent).

Do ďalšieho terénneho prieskumu sa zapojilo aj takmer 1 300 fyzických osôb – podnikateľov. Tým obsadenie jedného pracovného miesta trvá priemerne 171 dní, čo je o mesiac dlhšie ako v podnikoch. Najviac času im zaberie obsadenie pozície špecialistov, ako aj kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (180, resp. 190 dní).

Títo podnikatelia považujú za náročné obsadiť zhruba 46 percent pracovných pozícií, čo je nižšia náročnosť ako uvádzajú väčší zamestnávatelia. Za nenáročné pokladajú obsadiť približne jednu pätinu pracovných miest. Až 43 percent pracovných pozícií je však ťažké obsadiť v dôsledku nedostatku pracovných síl s požadovaným vzdelaním v odbore.

Pokiaľ ide o nárast zamestnanosti do roku 2023, fyzické osoby – podnikatelia ho očakávajú na úrovni 12 percent. Až 22-percentný nárast predpokladajú v odvetví stavebníctva. V IT sektore a priemyselnej výrobe sa očakáva nárast zhodne o 15 percent. Na rozdiel od podnikov fyzické osoby – podnikatelia nerátajú s poklesom zamestnanosti v žiadnom odvetví.

Fyzické osoby – podnikatelia očakávajú rast počtu pracovných miest do roku 2023 vo všetkých hlavných triedach zamestnaní. Najvýraznejšie bude rásť počet kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov, ako aj kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve (priemerne o 2,7 percenta ročne). Z hľadiska konkrétnych zamestnaní sa očakáva najvýraznejšie stúpanie zamestnanosti pri stolároch a výrobcoch produktov z dreva, no aj pri murároch, kde by mal ich počet vzrásť do roku 2023 o viac ako tretinu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanosť #pracovný trh #Práca a kariéra
Flowers