Výpoveď alebo dohoda? Odchod z práce má svoje pravidlá

Odchádzate z práce? Oplatí sa viac podať výpoveď alebo so zamestnávateľom na odchode dohodnúť? Na čo si treba dať pozor?

16.04.2019 06:00
práca, žena Foto:
Skončiť pracovný pomer Zákonník práce umožňuje aj takzvaným okamžitým skončením pracovného pomeru.
debata

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi ukončiť pracovný pomer viacerými spôsobmi. Môže sa na podmienkach odchodu dohodnúť so zamestnávateľom, v takomto prípade sa pracovný pomer končí dohodou. Legislatíva mu však umožňuje aj podať výpoveď. „Silnejšie postavenie prislúcha v prípade výpovede zamestnancovi. Ten má zo zákona právo na rozdiel od zamestnávateľa podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, prípadne nemusí dôvod vôbec uviesť a výpoveď môže podať v akomkoľvek čase,“ hovorí právnička Lucia Pechová. Zamestnanec však nesmie zabúdať na to, že výpoveď musí mať písomnú podobu a chýbať nesmie vlastnoručný podpis, lebo inak je tento dokument neplatný.

V prípade, ak sa zamestnanec na skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom dohodne, je situácia s výpovednou lehotou jednoduchšia. Môžu sa dohodnúť na výpovednej lehote, ale dohoda umožňuje skončenie pracovného pomeru kedykoľvek podľa dohody oboch strán. Rozdielna je situácia pri výpovedi. „Pri podaní výpovede by mal zamestnanec počítať so zvyčajne dvojmesačnou výpovednou lehotou,“ upozorňuje právnička. Pracovná zmluva však dovoľuje stanoviť výpovednú lehotu dlhšiu. Predtým ako podáte výpoveď, si v zmluve overte, či nemáte náhodou dohodnutú dlhšiu výpovednú lehotu. "Dôležité je uvedomiť si, že výpovedná lehota začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ak výpoveď podáte 11. apríla, potom sa pracovný pomer pri dvojmesačnej výpovednej dobe skončí až 30. júna, pretože výpovedná doba začne plynúť až od 1. mája, " vysvetľuje Pechová.

Podľa právničky je dôležité výpovednú lehotu aj dodržať. Zamestnanec často s vidinou nového lepšieho zamestnania podá výpoveď a do práce už nepríde. „Nedodržaním výpovednej lehoty zamestnanec porušuje pracovné povinnosti a zamestnávateľ môže od neho žiadať prípadnú náhradu škody – napríklad nerealizovaný zisk, ktorý mu spôsobilo nedodržanie termínov zákazky, hľadanie ďalšieho človeka na vašu prácu alebo pozastavenie výroby,“ poznamenáva Pechová. Ak niekto potrebuje odísť z práce skôr ako po uplynutí výpovednej lehoty, je lepšou možnosťou skončenie pracovného pomeru dohodou. Vtedy nie je potrebné dodržiavať výpovedné lehoty. „Ak zamestnávateľ nepristúpi na dohodu, musíte dodržať výpovednú lehotu,“ dodáva právnička.

Skončiť pracovný pomer Zákonník práce umožňuje aj takzvaným okamžitým skončením pracovného pomeru. Zákonník ho však pripúšťa len vo vymedzených prípadoch. Zamestnanec tak môže urobiť, len ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú preňho vhodnú prácu, zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Pozor však, zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #výpoveď #odchod z práce