Podmienky využitia príspevku na rekreáciu od zamestnávateľa

Ako postupovať a na čo je možné použiť príspevok na rekreáciu?

01.07.2019 06:00
jazero, deti, rodina Foto:
Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu.
debata
 • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.
 • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.
 • Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.
 • Príspevok je oslobodený od daní.
 • Použitie je viazané výlučne na osoby, ktorým je potvrdenie vydané.
 • Zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

 • príspevok je možné využiť iba na území Slovenskej republiky
 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
 • výdavky zamestnanca na rekreáciu či dovolenku možno uplatniť len ak ide o rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne.

Ako postupovať:

 • Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zároveň zamestnanec môže o príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.
 • Preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii a to na: manžela – manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
 • Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu maximálne vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur ročne. Teda ak letný tábor pre jedno dieťa stojí 250 eur a tábor pre druhé dieťa 300 eur, zamestnanec predloží zamestnávateľovi, doklad o zaplatení tábora, a zamestnávateľ mu vyplatí maximálne 275 eur. Podobne je to aj s dovolenkou na Slovensku. Ak je pobyt drahší ako 500 eur, zamestnávateľ vždy uhradí len 55 % zo sumy 500 eur.
 • Zamestnanec si môže príspevok na rekreáciu rozdeliť aj na viac častí. Nemusí ísť o jeden rekreačný či dovolenkový pobyt, môže ísť napríklad o viacero víkendových pobytov a podobne. Ak absolvuje napríklad tri predĺžené víkendy s minimálne dvomi prenocovaniami a každý z týchto pobytov stojí 200 eur, zamestnávateľ mu zaplatí 275 eur (110 + 110 + 55 eur). Je to však na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, pretože to zaťažuje účtovníctvo zamestnávateľa.
 • Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa nedohodne so zamestnancom inak.

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu. Podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu s účinnosťou od 1. januára 2019 medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patrí rekreačný poukaz vo forme elektronickej platobnej karty, ktorý môže použiť výlučne osoba, ktorej je určený, výlučne na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol rekreačný poukaz vydaný.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #rekreácia #rekreačný príspevok