Práca na čiastočný úväzok má aj výhody

Na čiastočný úväzok pracuje takmer každý dvadsiaty zamestnaný Slovák. Údaj za vlaňajšok 4,9 % je najnižší od roku 2013, keď to bolo 4,5 %. Medziročný pokles je 0,9 %, pričom predmetná hodnota 5,8 % sa týkala nielen obdobia 2017, ale aj 2016 a 2015.

22.08.2019 06:00
práca, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Pre uvedenie do nadčasovejších súvislostí: v roku 2008, teda desať rokov pred najčerstvejšími dostupnými výročnými údajmi, pracovalo na čiastočný úväzok iba 2,5 % zamestnaných Slovákov v sledovanej vekovej skupine od 15 do 64 rokov. Dlhodobý trend je teda vzostupný,“ upozorňuje Jitka Součková z personálnej agentúry Grafton.

Za človeka pracujúceho na čiastočný úväzok sa – vrátane samostatne zárobkovo činných osôb – považuje každý, kto vo svojom hlavnom či jedinom zamestnaní odpracuje menej ako 30 hodín týždenne. V celej EÚ s priemerom 19,2 % je najmenej čiastočných úväzkov v Bulharsku (1,8 %) a najviac v Holandsku (50,1 %). V rámci V4 vykazuje Poľsko podiel 6,4 % takýchto úväzkov medzi zamestnanými ľuďmi, Česko 6,3 % a Maďarsko 4,2 %.

V Európskej únii pretrváva značný rozdiel medzi počtom čiastočných úväzkov u jednotlivých pohlaví: v redukovanom pracovnom režime totiž pôsobí až 31,3 % zamestnaných žien a len 8,7 % mužov. Najvyššie zastúpenie čiastočných úväzkov u zamestnaných žien je v Holandsku: 75,6 %. V rovnakej krajine síce pracuje časovo obmedzenou formou len 27,5 % zamestnaných mužov, aj to však znamená prvú priečku v tejto kategórii v EÚ. Medzi 28 členskými štátmi nie je žiadny s prevahou mužov zamestnaných na čiastočný úväzok. Najproporčnejšia situácia je v Rumunsku (6,9 % mužov a 6,2 % žien) a Bulharsku (2,0 %, resp. 1,7 %).

„Slovensko v tomto smere nie je výnimkou so 7,0 % žien a 3,2 % mužov. Napriek úsiliu o dosiahnutie rovnovážneho stavu na pracovnom trhu sú to stále najmä ženy, kto čiastočnými úväzkami rieši potrebu zladiť kariéru so súkromím, pod čím, samozrejme, rozumieme predovšetkým starostlivosť o rodinu počnúc deťmi v nižšom veku. Tieto údaje potvrdzujú, že napriek snahám o dosiahnutie rovnosti príležitostí stále platí tradičné vnímanie a praktikovanie úloh, podľa ktorého je muž živiteľom rodiny a žena sa primárne má starať o domácnosť,“ vysvetľuje odborníčka.

Čiastočný pracovný úväzok má svoje benefity aj hendikepy. Hlavným prínosom je priestor na viacero takýchto zamestnaní či voľný čas navyše oproti full-time, čo v praxi často využívajú najmä matky na spomenutú opateru potomkov. Logickou nevýhodou číslo jeden je napospol nižší príjem.

Eurostat ponúka zistenia aj o tzv. nedobrovoľnej zamestnanosti na čiastočný úväzok. Takéto riešenie nedostatku full-time uplatnenia na pracovnom trhu sa vlani týkalo 26,5 % Slovákov zamestnaných na čiastočný úväzok, z nich bolo 30,9 % mužov a 24,1 % žien. Zaujímavosťou je, že „nedobrovoľne“ zamestnaných na čiastočný úväzok bolo minulý rok iba 6,5 % takouto formou pracujúcich Čechov. „Znova nezostáva iné, než poukázať na fenomén čiastočných úväzkov ako cielených kompromisných východísk pre matky s malými deťmi. Neprekvapuje teda, že nedobrovoľne zamestnaných na čiastočný úväzok, ktorí by v prípade možnosti prijali plný úväzok, je viac mužov,“ konštatuje Součková. Rekordérom EÚ je Grécko so 70,1 % zamestnaných na čiastočný úväzok iba z priznanej núdze o full-time. Nasledujú Taliansko (65,7 %) a Cyprus (63,9 %). Na opačnom konci prehľadu figuruje Estónsko (5,8 %).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #zamestnanie #Práca a kariéra #polovičný úväzok