Ako sa uhrádza mzda za vyčerpanú dovolenku?

, 14.09.2019 06:00
dovolenka, voľno,
Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú stratil nárok. Autor:

Náhradu mzdy za vyčerpanú dovolenku upravuje § 116 ods. 1 Zákonníka práce. Podľa neho patrí zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  • V prípade, ak má zamestnanec priemerný hodinový zárobok nižší ako minimálna hodinová mzda (v tomto roku 2,989 eura), tak mu vzniká nárok na doplatok rozdielu.
  • Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
  • Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
  • Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Ako sa počíta náhrada mzdy za dovolenku:

Zamestnanec si v júli 2019 vzal 5 dní dovolenky. Ako prvé sa vypočíta priemerný hodinový zárobok zamestnanca za kalendárny štvrťrok pred nástupom na dovolenku. Následne sa súčet hrubých miezd za 2. štvrťrok 2019 vydelí počtom odpracovaných hodín za 2. štvrťrok 2019. Do tohto súčtu sa započítava hrubá mzda zamestnanca a odmeny. Do odpracovaného času sa započíta práca nadčas, v noci a vo sviatok, prípadná aktívna pracovná pohotovosť na pracovisku. Do pracovného času za predmetný štvrťrok sa nepočíta prípadná dovolenka alebo práceneschopnosť. Náhradu mzdy by mal zamestnanec zaznamenať pri augustovej výplate mzdy (mzda za mesiac júl).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zákonník práce #mzda #dovolenka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku