Pracovný pohovor môže mať rôzne podoby, buďte pripravení

Napriek tomu, že osobný pohovor je najdôležitejšou časťou výberového procesu, mnoho ľudí prípravu naň stále podceňuje. Problémy im robí najmä hovoriť o sebe či odpovedať na otázku mzdy.

13.09.2019 06:00
pohovor, dohoda, zamestnanie, prijatie, práca,... Foto:
Motivačný list je veľmi dôležitý pre čerstvých absolventov.
debata

Na pracovný pohovor sa treba pripraviť. Aké sú odporúčania presonalistov? V prvom rade si dajte záležať na životopise. Životopis je pri uchádzaní sa o prácu kľúčový, napriek tomu, ho veľa ľudí doslova odflákne. Veľa napovie už jeho forma – aj také zdanlivé maličkosti ako chronologicky usporiadané pracovné skúsenosti svedčia o pripravenosti a schopnosti uchádzača. Z pracovných skúsenosti treba najskôr uvádzať tie najnovšie, až potom tie staršie. Takisto rozhoduje spôsob, akým človek tieto skúsenosti podá. Pre potenciálneho zamestnávateľa je dôležité vedieť, s čím všetkým má uchádzať skúsenosti a čo bolo jeho pracovnou náplňou. Strohé skonštatovanie typu „Pracoval som v administratíve“, bohužiaľ, personalistovi veľa nenapovie. Na druhej strane však neradno do životopisu písať ani dlhé opisné vety. Pôsobí to neprofesionálne, životopis sa má písať v bodoch, stručne a výstižne.

Pre zamestnávateľov sú dôležité aj j jazykové zručnosti sú pre zamestnávateľov stále veľmi dôležité. Je zbytočné sa v leveli angličtiny či iného cudzieho jazyka preceňovať. Množstvo ľudí má potom problém na pohovore plynulo prejsť do cudzieho jazyka, hoci uviedli, že ho uvádzajú na dobrej úrovni.

Ľudia na pohovoroch bojujú so stresom, čo sa nepriaznivo odrazí na celom dojme z pohovoru, najmä ak nie sú úplne pripravení. Podľa personalistov problém nastáva najmä vtedy, keď majú uchádzači hovoriť sami o sebe. Nepripravenosť na pohovor sa často prejaví aj pri otázke mzdy. Ľudia sa často buď podceňujú alebo preceňujú. Na pohovor by mali prichádzať s presnou predstavou, akú mzdu si na danej pozícií predstavujú a čo je minimálna suma, pod ktorú by nešli. Svoju predstavu by tiež mali vedieť odôvodniť. Mzda na danej pozícii sa odvíja od mnohých faktorov, ako napríklad pracovné skúsenosti. Líši sa tiež v závislosti od pracovnej pozície. Uchádzači často prídu na pohovor s celkom konkrétnym mzdovým očakávaním, pričom poukazujú na mzdy svojich známych. Zabúdajú však brať do úvahy, že daný človek môže vo firme pracovať oveľa dlhšie alebo je jeho pracovná náplň úplne iná. Omnoho relevantnejšie je vychádzať z prieskumov, ktoré ukazujú priemerné mzdy pre jednotlivé odvetvia a pozície a hlavne v konkrétnom kraji.

Zistiť si niečo o firme o pozícii, o ktorú sa človek uchádza, je nutnosť. Ľudia ale často nevedia povedať, prečo majú vlastne o túto prácu záujem, prečo si zvolili túto firmu a prečo by mali byť vhodnými kandidátmi. V tomto prípade má veľa ľudí problém zhodnotiť nielen svoje pracovné skúsenosti, ale najmä silné a slabé stránky či osobnostné vlastnosti, ktoré sú pre niektoré pozície dôležité. Je dôležité objektívne zhodnotiť, čo všetko z pracovných aj mimopracovných skúsenosti je dôležité povedať. Personalisti zo svojich skúsenosti uvádzajú, že ľudia často v životopisoch neuvádzajú veci, ktoré by z nich razom spravili najlepších kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Aj mimopracovné aktivity dokážu zavážiť. Tendenciu podceňovať sa majú najmä rodičia po rodičovskej dovolenke.

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor

Čaká vás pracovný pohovor. Viete však ktorý typ? Budú zamestnávateľa zaujímať vaše schopnosti, správanie alebo osobnosť? Prekvapí vás telefonátom alebo bude chcieť skypovať?

Existuje hneď niekoľko typov pohovorov, preto nenechajte nič na náhodu a buďte vždy perfektne pripravení. Personálna agentúra Grafton Recruitment poradí, ako by ste sa mali na pohovor pripraviť a čo daným pohovorom chce zamestnávateľ dosiahnuť.

Typy pohovorov

Typ pohovoru Čo sa pohovorom sleduje?
Kompetenčný pohovor Je zameraný na zručnosti, vlastnosti a postoje, ktoré sú potrebné pre danú pracovnú pozíciu.  
Prípadový pohovor Pozoruje analytické zručnosti a schopnosť riešiť problémy. Pri tomto type pohovoru nie je dôležitá odpoveď, ale to, ako ste k nej dospeli.  
Behaviorálny pohovor Sleduje vaše správanie v konkrétnych pracovných situáciách.  
Pohovor pri obede alebo večeri Pozoruje vaše správanie v spoločnosti, sociálne zručnosti a správanie sa pod tlakom.  
Telefonický/Video pohovor Šetrí čas a peniaze zamestnávateľovi. Výhodný je aj pre zahraničných alebo „diaľkových“ kandidátov.  
Skupinový/Panelový pohovor Zamestnávateľ môže pozorovať interakcie kandidáta s ďalšími členmi tímu. Overujú sa jeho schopnosti na rôznych úrovniach výkonu práce na konkrétnej pozícii.  

Kompetenčný pohovor

Ste kompetentní? Pri tomto type pohovoru sa môžete stretnúť s otázkami, ktorými sa zisťuje, kedy ste využili požadované zručnosti alebo postoje. V stručnosti ide o to, aby kandidát opísal konkrétny problém alebo vzniknutú situáciu, spôsob jeho/jej riešenia a celkový výsledok.

Pohovory založené na schopnostiach umožňujú zamestnávateľovi rýchlo zhodnotiť spôsob myslenia a správania sa kandidáta v konkrétnej situácii.

Pri kompetenčnom pohovore čakajte otázky, ktoré sa úzko týkajú pracovnej náplne na konkrétnej pozícii. Napríklad osoba, ktorá vedie pohovor pre maloobchodnú spoločnosť, sa môže spýtať otázky zamerané na komunikačné schopnosti a tímového ducha. Ak ide o vyššiu pozíciu, môžete čakať otázky týkajúce sa vedenia ľudí, nezávislosti a kreativity.

Ako sa pripraviť na kompetenčný pohovor?

 • Pripravte si zoznam schopností, ktoré sú pre danú pozíciu dôležité.
 • Prečítajte si náplň práce a požadované zručnosti, znalosti a postoje.
 • Napíšte si zoznam situácií, v ktorých ste preukázali každú z požadovaných schopností.
 • Pri každej situácii opíšte svoje konanie a výsledok pri riešení daného problému.
 • Tesne pred pohovorom si tento zoznam ešte raz prečítajte. Zopakovaním jednotlivých príkladov budete vedieť odpovedať na otázky rýchlo a presne.
Pri kompetenčnom pohovore čakajte otázky, ktoré... Foto: SHUTTERSTOCK
pohvor, životopis, zamestnanie, práca, pracovný pohovor, Pri kompetenčnom pohovore čakajte otázky, ktoré sa úzko týkajú pracovnej náplne na konkrétnej pozícii.

Ako odpovedať na otázky pri kompetenčnom pohovore?

Buďte stručný: Ak si neviete s otázkou poradiť, nikdy neodbiehajte od témy. Spomeňte si na konkrétnu situáciu z minulosti, ako ste daný problém riešili a aké ste mali výsledky. Konkrétny príklad vám pomôže zodpovedať otázku jasne, stručne a vecne.

Neobviňujte iných: Ak opisujete konkrétny problém alebo zložitú situáciu, sústreďte sa na to, ako ste zvládli situáciu vy a nevenujte sa príliš problémom alebo zlyhaniam iných. Nezabúdajte, že tieto otázky sú o vás a vašich schopnostiach a postojoch.

Pozrite si najčastejšie otázky z kompetenčných pohovorov:

Prispôsobivosť: Povedzte nám o najväčšej zmene, s ktorou ste sa museli v predchádzajúcom zamestnaní vyrovnať. Ako ste ju zvládli?

Komunikácia: Povedzte nám o situácii, keď ste nesprávne komunikovali. Čo by ste urobili inak s odstupom času? Opíšte situáciu, keď ste museli niečo zložité vysvetliť svojmu kolegovi. S akými problémami ste sa stretli a ako ste ich vyriešili?

Tvorivosť: Povedzte nám o situácii, keď ste použili nekonvenčný prístup pri riešení problému. Ako ste k tomuto novému prístupu dospeli? Akým výzvam ste museli čeliť a ako ste ich prekonali?

Rozhodnosť: Povedzte nám o rozhodnutí, ktoré ste urobili napriek tomu, že sa niektorým ľuďom v spoločnosti nepáčilo. Ako ste prijímali negatívne reakcie kolegov?

Flexibilita: Opíšte situáciu, v ktorej ste zmenili svoj prístup uprostred projektu. Prečo ste sa rozhodli zmeniť svoj prístup? Ako ste sa usilovali uľahčiť realizovanie tejto zmeny?Opíšte situáciu, v ktorej ste mali vykonať úlohu, ktorú ste dovtedy ešte neriešili.

Integrita: Povedzte nám o situácii, v ktorej vás niekto požiadal urobiť niečo, s čím ste nesúhlasili. Ako ste túto situáciu vyriešili?

Leadership: Opíšte situáciu, keď ste museli zlepšiť výkon tímu. Akým výzvam ste čelili a ako ste ich prekonávali?

Odolnosť: Ako zvládate stres? Opíšte situáciu, keď ste dostali negatívnu spätnú väzbu od zamestnávateľa, kolegu alebo klienta. Ako ste prijali túto spätnú väzbu?

Tímová práca: Opíšte situáciu, keď si členovia vášho tímu nerozumeli. Ako ste túto situáciu riešili? Opíšte situáciu, keď ste boli členom tímu. Ako ste pozitívne prispeli do tímu?

Osoba, ktorá vedie pohovor, sa môže pýtať otázky týkajúce sa ďalších kompetencii vrátane zodpovednosti, ambicióznosti, konflikt manažmentu, kritického myslenia, delegácie, flexibility, iniciatívy…

Prípadové pohovory

Čo je to prípadový pohovor? Test analytických schopností a schopností riešenia problémov. Počas prípadového pohovoru dostanete scenár konkrétnej pracovnej situácie, ktorú musíte vyriešiť. Situácia kopíruje reálny problém, ktorý by ste riešili na konkrétnej pracovnej pozícii.Okrem čisto pracovných úloh, však môžete dostať aj otázky súvisiace s vašim IQ alebo dostanete za úlohu vyriešiť rôzne hlavolamy, a to aj napriek tomu, že tieto úlohy priamo nesúvisia s danou pracovnou pozíciou.V ktorej oblasti sa najviac využívajú?

Prípadové pohovory sa využívajú najčastejšie v oblasti obchodného poradenstva a bankového investovania.Čo nimi zamestnávateľ zisťuje? Zamestnávateľ chce, aby ste preukázali svoje analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy. Väčšina otázok prípadových pohovorov nemá iba jednu „správnu“ odpoveď. Osobu, ktorá vedie pohovor, viac zaujíma to, ako ste k vášmu riešeniu dospeli. Počas prípadového pohovoru sa nebojte opýtať doplňujúce otázky k vášmu zadaniu.

Ako odpovedať na otázky počas prípadového pohovoru?

 • Ak otázke dobre nerozumiete, pokojne ju najprv parafrázujte, aby ste sa uistili, že problému naozaj rozumiete.
 • Väčšina spoločností umožňuje uchádzačom, aby si robili počas pohovoru poznámky. Nebojte sa túto príležitosť využiť.
 • Venujte čas každej otázke, logicky si premyslite problém skôr, než dospejete k riešeniu.
 • Prípadové pohovory sú interaktívne, neváhajte a pýtajte sa doplňujúce otázky.
 • Vždy vysvetlite, ako ste dospeli k riešeniu, dokonca aj keď len odhadujete počet. Pracovný postup je vo všeobecnosti dôležitejší ako konečná odpoveď.
 • Zachovajte profesionalitu akoby išlo o bežný pohovor. Seďte rovno, hovorte jasne a udržujte očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor.
 • Buďte v pohode! Osoby, ktoré vedú pohovor, chcú vidieť vaše nadšenie pri riešení pracovných situácii. Ide predsa o situácie, ktoré budete riešiť každodenne, ak vás prijmú do daného zamestnania.
 • Je dôležité pripraviť sa, hlavne ak ide o váš prvý prípadový pohovor. Mnoho kníh a internetových príručiek poskytuje rady a pomáhajú s prípravou na prípadové pohovory. Na internete nájdete množstvo vzorov prípadových otázok, ktoré môžete počas pohovoru využiť.Trénujte odpovede pred priateľmi, rodinou alebo kariérnym poradcom. Väčšina prípadových pohovorov trvá 15–30 minút, merajte si preto čas.

Behaviorálne pohovory

Uchádzači sa často pýtajú, aký je rozdiel medzi bežným pracovným pohovorom a behaviorálnym pohovorom. V oboch prípadoch sa stretnete s pohovorujúcim, ktorý vám bude klásť otázky a vy budete na ne odpovedať. Rozdiel je však v type otázok, ktoré vám budú počas pohovoru položené.

Behaviorálne pohovory sú založené na predpoklade, že predchádzajúce pracovné skúsenosti uchádzača sú najlepším ukazovateľom jeho budúceho výkonu. Zamestnávateľa zaujíma, ako budete konať a reagovať v konkrétnych situáciách. Budú vás tiež žiadať, aby ste uviedli konkrétne príklady z reálneho života.

Čo zaujíma zamestnávateľa? Zamestnávateľ vie, aké zručnosti sú potrebné pre danú pozíciu. Bude vám klásť otázky, ktorými si overí, že tieto schopnosti máte. Zamestnávateľovi nestačia len vecné informácie, ale ako ste zvládli konkrétnu situáciu.

Pri tradičnom pohovore dostanete sériu otázok, na ktoré existujú jednoduché odpovede: Čo sa vám na vašej predchádzajúcej práci páčilo? Aké sú vaše silné a slabé stránky?

Otázky na behaviorálnom pohovore sú oveľa konkrétnejšie: Uveďte príklad cieľa, ktorý ste dosiahli, a povedzte nám, ako ste sa k nemu dopracovali. Riešili ste náročnú situáciu s nadriadeným? Ako to dopadlo? Povedzte nám o rozhodnutí ktoré ste urobili a vedeli ste, že bude proti vôli určitým ľuďom. Ako ste zvládli rozhodovací proces? Ako ste zvládli negatívne reakcie ostatných ľudí?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životopis #pracovný pohovor #príprava na povolanie