Penzisti pracujúci na zmluvu a dohodári: Na čo majú nárok?

Okrem iného nemusí ani jeden z nich platiť odvody. Na čo ešte majú pracujúci penzisti nárok?

12.02.2020 08:34
seniori, manželia, šálky, čaj, radosť, smiech Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo musia dostať penzisti pracujúci na zmluvu

Dovolenka

Podľa Zákonníka práce má každý zamestnanec, ktorý dovŕšil 33 rokov veku, nárok najmenej na päť týždňov dovolenky. Nárok na dovolenku majú ľudia, ktorí u toho istého zamestnávateľa odpracujú minimálne 60 dní.

Príplatky

Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 40 % z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 1,33 eura.

Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dostať príplatok vo výške 100 % svojho priemerného hodinového zárobku.

Ak zamestnanec pracuje v sobotu, musí dostať príplatok vo výške 50 % z minimálnej mzdy, za každú hodinu tak dostane 1,60 eura.

Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 100 % z minimálnej mzdy, čo je 3,33 eura na hodinu.

Stravné lístky

 • Po odpracovaní viac ako štyroch hodín musí zamestnávateľ aj pracujúcemu dôchodcovi zabezpečiť jedlo alebo mu dať stravný lístok. Minimálna hodnota stravného lístka je 3,83 eura.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno napríklad na:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy, najviac na sedem dní v roku.
 • sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie (najviac na sedem dní v roku).
 • pri úmrtí manžela alebo dieťaťa má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb.
 • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím.
 • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy.
 • presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie – pracovné voľno bez náhrady mzdy najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni.

Čo musia dostať dohodári

 • Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom aspoň 133,32 eura.
 • Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľ im preto musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov však majú nárok len na neplatené voľno.
 • Týkajú sa ich aj ustanovenia o pracovnom čase. Počas 24 hodín nemôžu dohodári odpracovať viac ako 12 hodín.

Ste penzista a pracujete len na dohodu? Odvody platiť nemusíte

 • Starobní, predčasní, invalidní, výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu určiť v jednom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur.
 • Ak by penzista z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
 • Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku * môže poberať penziu a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.
 • Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
 • Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Odvodovú úľavu využívalo viac ako 35-tisíc dôchodcov, môžu si ju uplatňovať naďalej

 • Penzisti, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, môžu aj v roku 2020 naďalej využívať odvodovú úľavu. Ku koncu roka 2019 túto výhodu využívalo 35 526 dôchodcov. Sociálna poisťovňa registrovala 8 146 dohôd o vykonaní práce a 27 380 dohôd o pracovnej činnosti.
 • Odvodovú úľavu môže mať starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodca. Tento penzista si môže určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur. Ak mesačný príjem (alebo priemerný mesačný príjem) z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí dôchodca dohodár len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Prípadných ďalších uzatvorených dohôd sa táto výnimka netýka, dôchodca z nich riadne platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.
 • Dôchodca dohodár, ktorý si chce uplatniť výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky, o jej skončení a tiež čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Môže pri tom použiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Na dohodu s výnimkou môže pracovať aj predčasný penzista, pričom Sociálna poisťovňa mu výplatu predčasného dôchodku nezastaví, ak jeho príjem za rok nepresiahne 2 400 eur. Predčasný dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku, však zároveň nemôže byť dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dohodári #odvodová úľava #pracujúci penzisti