Zdravotne znevýhodnení zamestnanci môžu byť pre firmu benefitom

Napriek tomu sa viac ako 60 percent hendikepovaných ľudí na trhu práce neuplatní. A to napriek tomu, že každý zamestnávateľ s viac ako 20 zamestnancami je podľa zákona povinný zamestnávať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.

18.03.2020 12:38
práca, ťzp, protéza, hendikep Foto:
Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania.
debata

Na Slovensku to však stále nie je bežným javom. „Je to beh na dlhú trať, proces zaúčania vo firmách je často neporovnateľne dlhší ako pri zamestnancoch bez zdravotného postihnutia, potrebujú väčšiu asistenciu. Čo je však úplne zásadné – na Slovensku chýbajú štátom financované agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré by túto asistenciu poskytovali,“ povedala Zuzana Polačková z Prognostického ústavu SAV pre chartadiverzity.sk.

Pritom Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa znevýhodnením uznáva právo na prácu na rovnakom základe s ostatnými. V realite sa ale ľudia so zdravotným postihnutím často stretávajú s množstvom prekážok. Pomôcť so zaradením sa do pracovného procesu im pomáha viacero inštitúcií. Jednou z nich je spoločnosť Profesia, ktorá vytvorila program Výpomoc so srdcom, ktorého cieľom je zvýšiť šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Firmám ponúkajú bezplatný prístup k životopisom ŤZP uchádzačov a informujú tiež o možnosti využiť pracovné kapacity chránených dielní.

So začlenením sa do pracovného procesu pomáha týmto ľuďom aj Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie. „Zamestnávatelia nemajú so zamestnávaním ľudí so zdravotným postihnutím skúsenosti. Navyše, ľudia s hendikepom sú segregovaní tak vo vzdelávacom systéme, ako i bežnom živote, čo negatívne ovplyvňuje ich schopnosť umiestniť sa na otvorenom trhu práce a bez pomoci špecializovaných organizácií ani nemajú reálnu skúsenosť, ako ju získať,“ približuje problémy zamestnávania hendikepovaných ľudí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. "Náš Inštitút ponúka zdravotne znevýhodneným ľuďom komplexnú rehabilitáciu. Ide o súbor aktivít a intervencie výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edukačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím,“ vysvetľuje Piršel. Ako dodal, úspešnosť celého procesu ale podmieňuje viac faktorov. Medzi najzávažnejšie z nich patrí druh a rozsah zdravotného postihnutia, vek, v ktorom došlo k postihnutiu a osobnostné charakteristiky zdravotne postihnutého.

Inštitút pracovnej rehabilitácie je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá rehabilitačné služby poskytuje zadarmo v celej ponuke služieb a je nápomocná pri hľadaní zamestnania pre občanov zo zdravotným postihnutím a so zníženou pracovnou schopnosťou.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac a tie sa volia podľa individuálnych objektívnych potrieb.

Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Príspevky sa vyplácajú v rôznych sumách a odvíjajú od celkovej ceny práce. Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude platiť a preddavku na poistné na zdravotné a sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom. Celková cena práce je na tento rok stanovená na 1438,52 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #trh práce #hendikepovaní ľudia