Koronavírus: Po akých zamestnaniach prinesie kríza veľký dopyt?

Personalisti už v teraz v súvislosti s pandémiou koronavírusu evidujú pokles počtu ponúk v oblasti automotive a strojárstva. Porovnateľný útlm nastáva v segmente hotely a gastro.

26.03.2020 08:00
zamestnanie, profesia, práca, kariéra Foto:
Aj táto kríza – podobne ako tá v roku 2009 – prinesie veľký dopyt po flexibilnejších formách zamestnania.
debata

„Zároveň stúpa dopyt po pracovníkoch v obchodných reťazcoch: pokladníkoch, predavačoch, skladníkoch, dokladačoch tovaru a jeho rozvozcoch,“ referuje Branislav Jančuška, projektový manažér personálnej agentúry Grafton Slovakia.

Vo výrobných spoločnostiach napospol umožňujú pracovať z domu tým zamestnancom, u ktorých nie je nevyhnutná prítomnosť na pracovisku – týka sa to napríklad personálnych a finančných oddelení, nákupu, zákazníckych služieb a plánovania. Samozrejme, limitom pri tzv. bielych golieroch môže byť, že teoreticky síce prichádza do úvahy ich práca z domu, ale v skutočnosti sa nemusia mať čím zaoberať pre zastavenie výroby.

Nová práca? Obchod a logistika

„V automobilovom odvetví zatiaľ registrujeme korektný prístup zamestnávateľov, ktorí momentálne neavizujú ukončenia pracovných pomerov,“ hlási Monika Suranová z nitrianskej pobočky Graftonu a dodáva: „Ak zamestnávateľ je či bude donútený pristúpiť k výpovediam, zamestnancom by sme odporúčali, aby sa obzerali po novej práci vo sférach obchodu a logistiky. Predpokladáme, že v sektoroch, v ktorých zamestnávatelia budú schopní udržať svoje spoločnosti napriek niekoľko týždňov trvajúcej či ešte dlhšej odstávke, bude opätovne zvýšený záujem o zamestnancov v rámci ambície dohnať straty.“

Firmy už dnes majú problémy s poklesom dopytu, funkčnosťou dodávateľského reťazca a absenciami zamestnancov. Jančuška predznamenáva: „Reakciou bude čiastočné zatváranie podnikov, ktoré môže vyústiť aj do postupného prepúšťania pracovníkov a rastu nezamestnanosti.“ Suranová špecifikuje, že kríza sa najväčšmi dotkne malých podnikateľov a živnostníkov, a pripomína: „V zásade platí, že čím väčšia spoločnosť, tým je prispôsobenie sa zložitejšie. Na druhej strane: čím dlhšie táto situácia potrvá, tým výraznejšie budú dopady práve na malých podnikateľov a živnostníkov.“

Potreba úpravy súčasnej legislatívy

Mnoho sektorov už po týždni-dvoch výnimočného režimu pociťuje útlm – či už na základe chýbajúceho materiálu a ľudského potenciálu pre PN a OČR alebo pod vplyvom zníženého odbytu. Podľa Suranovej zamestnávatelia ako prvé pozastavujú čiastočné úväzky, respektíve napríklad študentské dohody o vykonávaní práce v administratíve.

Jančuška však na to nadväzuje prognózou, že po pominutí najvyhrotenejšieho stavu bude na pracovnom trhu nasledovať paralela s trendom spred desiatich rokov: „Aj táto kríza – podobne ako tá v roku 2009 – prinesie veľký dopyt po flexibilnejších formách zamestnania, na čo by mala nová vláda reflektovať úpravou súčasnej legislatívy.“

Suranová predznamenáva zvýšenie dôrazu na Priemysel 4.0 a jeho výhody a prínosy: „V odvetviach, v ktorých je možné automatizovať výrobu či danú službu, bude záujem investovať do nových technológií, aby dané spoločnosti vyšli z prípadných ďalších krízových scenárov s čo najmenšími ekonomickými ujmami. Samozrejme, takéto investície si vzhľadom na ich nákladnosť budú vyžadovať dôkladné zvažovanie.“

Kríza umocnila ešte jeden fenomén, konštatujú personalisti. „Veľa spoločností sa už prispôsobilo situácii a pohovory v rámci výberových konaní na otvorené pozície sa nekonajú osobne, ale telefonicky alebo cez skype. Zaujímavosťou pritom je, že už aj v predchádzajúcich mesiacoch sme pociťovali zvýšený záujem práve o takéto typy pohovorov, a to najmä zo strany kandidátov,“ prezrádza Suranová.

debata chyba
Viac na túto tému: #povolania #koronavírus #Covid-19