Zdravotné postihnutie nesmie byť prekážkou v prístupnosti na trh práce

Občania so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia. Nemali by byť znevýhodňovaní len preto, že majú určité zdravotné obmedzenie.

21.05.2020 06:00
ZŤP, ŤZP, invalid Foto:
So začlenením sa zdravotne postihnutých ľudí do pracovného procesu môže pomôcť napríklad Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie.
debata

Zdravotne znevýhodnení občania však často pociťujú obmedzenia pri prijímaní do zamestnania. Ovplyvní ich zamestnávanie súčasná koronakríza? "Obávam sa, že dôjde k veľmi závažným situáciám. Pritom dosahy, pravdepodobne, nebudú natoľko závažné v rámci zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce alebo aspoň o nič závažnejšie, ako na bežnom pracovnom trhu. Závažnejšie to vyzerá so zamestnávaním v chránených pracoviskách a dielňach, kde produktivita práce zamestnancov je v značnej miere kompenzovaná príspevkami štátu a títo zamestnávatelia aj v období pred krízou balansovali na hrane udržateľnosti pracovných miest,“ hovorí Tibor Köböl, podpredseda Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

"Obávam sa zániku množstva takýchto pracovných pozícií, ale čoho sa obávam viac, je neschopnosť zamestnávateľov udržať svoje prevádzky v rámci chránených dielní a pracovísk. Nebude to mať dosahy iba na osoby so zdravotným postihnutím, ale aj na množstvo zamestnancov, ktorí udržiavali chod týchto pracovísk a dielní. Následné rozbehnutie ich činnosti bude veľmi obtiažne, keďže podmienkou na čerpanie štátnej pomoci je nemať záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni a podobne. Zrazu tu môže vzniknúť bludný kruh,“ približuje možné scenáre Tibor Köböl.

O tom, či sa zdravotne znevýhodnených ľudí dotknú dôsledky pandémie viac ako ľudí bez hendikepu, polemizovať nechce. "Nebolo by správne porovnávať dosahy, keďže zamestnanie a príjem zo zamestnania je veľmi dôležitou súčasťou života každého človeka. Rozdiel môže spočívať najskôr v tom, že kým ľudia bez hendikepu majú širší výber pri hľadaní zamestnania, osoby s postihnutím a najmä osoby s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím majú veľmi obmedzené možnosti.

Limitujú ich podmienky existencie na pracovisku (prispôsobené pracovné prostredie, bezbariérovosť, nutnosť pracovnej asistencie a predovšetkým ochota zamestnávateľa zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím), ale aj možnosti dopravy do zamestnania a niektorí dokážu pracovať iba za veľmi špecifických podmienok, ktoré musí zohľadniť zamestnávateľ,“ dodal Köböl.

So začlenením sa zdravotne postihnutých ľudí do pracovného procesu môže pomôcť napríklad Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie. "Ľudia s hendikepom sú segregovaní tak vo vzdelávacom systéme, ako i bežnom živote, čo negatívne ovplyvňuje ich schopnosť sa umiestniť na otvorenom trhu práce a bez pomoci špecializovaných organizácií ani nemajú reálnu šancu ju získať,“ približuje problémy zamestnávania hendikepovaných ľudí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

"Náš Inštitút ponúka zdravotne znevýhodneným ľuďom komplexnú rehabilitáciu. Ide o súbor aktivít a intervencie výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edukačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím. Úspešnosť celého procesu ale podmieňuje viac faktorov. Medzi najzávažnejšie z nich patrí druh a rozsah zdravotného postihnutia, vek, v ktorom došlo k postihnutiu a osobnostné charakteristiky zdravotne postihnutého,“ dodal Piršel.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac a tiež sa volia podľa individuálnych objektívnych potrieb. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Príspevky sa vyplácajú v rôznych sumách a odvíjajú sa od celkovej ceny práce, ktorá je tento rok v sume 1 438,52 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #trh práce #sociálna inklúzia #zdravotne postihnutí ľudia