Dane a odvody sa neplatia z každej brigády

, 17.08.2020 10:00
rozhovor, skupina, tím, spolupráca
Čo sa týka platenia odvodov, študenti si môžu u jedného zamestnávateľa uplatniť výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie až do sumy 200 eur mesačne. Autor:

Ste študent alebo dôchodca a privyrábate si prácou na dohodu? Kedy musíte svoj príjem zdaniť a zaplatiť aj odvody do Sociálnej poisťovne?

Práca na dohodu býva často označovaná ako brigáda. Zákonník práce však umožňuje brigádovať len študentom. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzavrieť len s človekom, ktorý má štatút študenta. Ostatní ľudia, ktorí pracujú popri zamestnaní, dôchodku alebo si zarábajú peniaze mimo trvalého pracovného pomeru, pracujú väčšinou na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti.

Dohodu o brigáde môže teda uzavrieť len študent spĺňajúci viaceré podmienky. Musí mať minimálne 15 rokov, maximálne 26 a študovať dennou formou na strednej alebo vysokej škole. Na túto dohodu môže študent odpracovať priemerne maximálne 20 hodín týždenne. Brigádnik má nárok na príplatky a sviatky, soboty a nedele a mzda nesmie byť nižšia ako 3,333 eura na hodinu.

Čo sa týka platenia odvodov, študenti si môžu u jedného zamestnávateľa uplatniť výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie až do sumy 200 eur mesačne. Ak by študent zarobil mesačne 350 eur, odvody zaplatí z rozdielu medzi sumou 350 a 200 eur, teda zo sumy 150 eur. Ostatných dohodárov sa táto výnimka netýka.

Pri platení daní má brigádujúci študent nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4 414,20 eura za rok 2020, rovnako ako ostatní daňovníci. Ak teda zarobíte viac ako 2 207,10 eur v tomto roku, musíte podať daňové priznanie. Ak zarobíte menej a zamestnávateľ za vás dane odvádza každý mesiac, zaplatené dane vám štát po podaní daňového priznania vráti.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2019 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 968,68 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Ak študent v roku 2019 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 968,68 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Ak dôchodca, ktorý napríklad pracoval na dohodu, dosiahol v roku 2019 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 968,68 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019.

Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je preňho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako päť eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako päť eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Brigádnikom nemôže byť každý pracovník

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku a najviac na 12 mesiacov. Započítava sa tam aj práca vykonávaná na základe inej dohody o vykonaní práce.

Uzatvára sa písomne, inak je neplatná. Musí byť v nej vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Vykonávať takúto prácu možno najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Vykonávať prácu možno v rozsahu najviac 20 hodín týždenne priemerne.

Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta, to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Uzatvára sa písomne, inak je neplatná. Musí byť v nej uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#odvody #dohoda o brigádnickej práci #brigáda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku