Na čo má pracujúci penzista nárok

Ľudia majú rôzne dôvody, prečo pracujú aj v dôchodkovom veku. Akýkoľvek však je ich dôvod, všetci majú nárok na tie isté podmienky pri práci. Čo musia dostať?

, 26.08.2020 08:00
penzista, práca, automechanik Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Ak pracuje na trvalý pracovný pomer

Ak pracuje na riadnu pracovnú zmluvu, má nárok na dovolenku (5 týždňov), príplatky, náhrady príjmu, náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, pracovné voľno v prípade prekážok v práci, gastrolístky, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu a podobne. Ak s ním chce zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer, môže tak urobiť len z dôvodov, ktoré stanovuje Zákonník práce. V prípade, že sa pracovný pomer skončí výpoveďou, má aj dôchodca nárok na plynutie výpovednej doby, prípadne nárok na odstupné.

Príplatky

Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 40 % z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 1,333 eura.

Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dostať príplatok vo výške 100 % svojho priemerného hodinového zárobku.

Ak zamestnanec pracuje v sobotu, musí dostať príplatok vo výške 50 % z minimálnej mzdy, za každú hodinu tak dostane 1,667 eura.

Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 100 % z minimálnej mzdy, čo je 3,33 eura na hodinu.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno napríklad na:

  • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v roku.
  • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie (najviac na sedem dní v roku)
  • pri úmrtí manžela alebo dieťaťa má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb
  • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím
  • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy
  • presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie – pracovné voľno bez náhrady mzdy najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni. Ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy

Čo musia dostať dohodári

Seniori, ktorí popri dôchodku pracujú na dohodu, nemajú nárok na dovolenku, náhradu mzdy pri prekážkach v práci, gastrolístky, príspevky zo sociálneho fondu ani na odstupné.

Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom aspoň 133,32 eura.

Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľ im preto musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov však majú nárok len na neplatené voľno.

Týkajú sa ich aj ustanovenia o pracovnom čase. Počas 24 hodín nemôžu dohodári odpracovať viac ako 12 hodín.

Pri dohodách si môže dôchodca uplatniť odvodovú výnimku, to znamená, že nebude platiť žiadne odvody na sociálne či zdravotné poistenie. Spraviť tak môže len v prípade, ak jeho odmena za vykonanú prácu nepresiahne viac ako 200 eur. Ak zarobí viac, bude platiť odvody len zo sumy rozdielu, ktorý presahuje stanovenú hranicu.

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Akonáhle dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Pracujúci dôchodca živnostník

Ak starobný dôchodca pracuje ako živnostník, závisí výška jeho prípadných odvodov od výšky jeho príjmu. Odvody je povinný zaplatiť vtedy, ak výška jeho príjmu v danom roku presiahne zákonom stanovenú hranicu. To, či mu takáto povinnosť vzniká a v akej výške, mu oznámi Sociálna poisťovňa.

Výška odvodov sa u živnostníkov odvíja od ich vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta z daňového priznania k dani z príjmov podaného za predchádzajúci rok. Pre rok 2020 je minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 506,50 eura.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #pracujúci penzisti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy