Pri odchode do penzie vám patrí odchodné

, 25.09.2020 08:00
dôchodkyňa, práca, úsmev
Nárok na odchodné vzniká pri každom ukončení pracovného pomeru pri odchode do dôchodku. Autor:

Chystáte sa do dôchodku? Na čo máte nárok, keď plánujete odísť do penzie?

Zákonník práce priznáva zamestnancovi pri odchode do dôchodku nárok na takzvané odchodné. Odchodné je zákonný nárok zamestnanca a patrí mu prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť je viac ako 70 percent.

Platí teda, že každý budúci dôchodca môže príspevok dostať iba od jedného zamestnávateľa a vyplatený mu môže byť len raz v živote. Znamená to, že ak zamestnanec pracoval pre viacerých zamestnávateľov a končí u nich v rovnaký deň pre odchod do penzie, odchodné mu vyplatí len jeden z nich. Zvyčajne ide zamestnávateľa, s ktorým mal zamestnanec dohodnutý najväčší pracovný úväzok, prípadne u ktorého dosahoval najvyšší príjem.

V prípade, ak niekto odišiel do predčasného dôchodku a zamestnávateľ mu vyplatil odchodné, po dovŕšení riadneho dôchodkového veku už naň nárok nemá.

Odchodné sa vypláca vo výške minimálne priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ a zamestnanci ale môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť aj vyššiu sumu. Priemerný zárobok vypočíta zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca vyplatenej zamestnancovi v rozhodujúcom období. Ide o obdobie kalendárneho štvrťroka predchádzajúcemu štvrťroku, v ktorom zamestnanec o odchodné žiada. Ak idete do penzie v septembri, priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy vyplácanej v apríli až júni. Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Pozor však, ak o odchodné nechcete prísť, musíte oň požiadať. Zamestnávateľ ho nevypláca automaticky. Podľa Zákonníka práce treba o odchodné požiadať pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich dní od jeho skončenia. Pokiaľ zamestnávateľ odmietne odchodné vyplatiť, možno podať žalobu na súd.

Nárok na odchodné vzniká pri každom ukončení pracovného pomeru pri odchode do dôchodku. Na jeho vyplatenie nemá vplyv, či sa pracovný pomer končí dohodou, výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Na odchodné podľa ustanovení Zákonníka práce nárok nevzniká, ak bol pracovný pomer ukončený okamžite, zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol odsúdený pre úmyselný trestný čin.

Pri odchode do dôchodku pracovný pomer nezaniká automaticky, preto ak chcete ísť do penzie, je potrebné sa so zamestnávateľom dohodnúť na jeho skončení.

Ak chcete získať odchodné, nesmiete ale po podaní výpovede či dohode o skončení pracovného pomeru čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte ísť rovno do dôchodku. Pri poberaní dávky v nezamestnanosti a až následnom vyplácaní dôchodku nárok na odchodné zaniká.

Odchodné patrí medzi príjmy zo závislej činnosti. Zamestnávateľ z neho odvádza odvody na sociálne poistenie, odchodné sa započítava do dôchodku.

Kto má nárok na odchodné

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, teda okamžitým skončením pracovného pomeru.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#odstupné #odchodné #odchod do penzie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku