Príspevky na podporu zamestnávania či podnikania: nové sumy

Aká je tohtoročná cena práce? Na aké príspevky majú nárok osoby s ŤZP a ich zamestnávatelia a aká je po novom ich výška?

, 03.02.2021 10:00
ŤZP, práca, dielňa, vyrezávanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú sa od celkovej ceny práce.

Celková cena práce v roku 2021: 1 481,78 eura

Pre rok 2021 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce: 1 333,60 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce: 1 185,42 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

  • môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada
  • výška príspevku: na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce (CCP) vypočítanej z priemernej mzdy – 5 927,12 eura; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer najviac 4,8-násobok CCP – 7 112,54 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer najviac 5,2-násobok CCP – 7 705,25 eura

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

  • na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.
  • výška príspevku: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 741,69 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 927,12 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 7 112,54 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

  • poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta.
  • v roku 2021: mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 607,52 do 1 037,24 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

  • sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.
  • suma: ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 704,45 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 7 408,90 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

  • ročná výška príspevku bude najviac 2,5-násobok CCP – 3 704,45 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 7 408,90 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

  • poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Poskytuje sa zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora zamestnávania #chránená dielňa #zdravotne postihnutí ľudia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy