Prečo muži zarábajú viac

Nižšie platové ohodnotenie žien na Slovensku pretrváva. Príčin je viac.

, 05.03.2021 10:00
muž, žena, súperi, prekrížené ruky Foto:
Na rozdiely v odmeňovaní môže vplývať výber vzdelania, zamestnania, odboru, typ úväzku a dodatočné vzdelávanie.
debata (21)

Priemerný celkový plat muža bol vlani 1 633 eur, ženský dosiahol 1 231 eur, čo znamená rozdiel 25 %. Zjednodušene tak na každé mužské euro zarobila žena na Slovensku 75 centov. Analytici z portálu Platy.sk pravidelne vyhodnocujú platové parametre a za objektívne dôvody pretrvávajúceho nižšieho ohodnotenia žien pokladajú fakt, že vo vysokej miere pracujú v odvetviach s nižšími mzdami, kariéru prerušujú pre rodinu a majú aj menšie zastúpenie na manažérskych pozíciách.

Upozorňujú, že je potrebné tiež rozlišovať, či ide o platovú diskrimináciu, teda či sú dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii s rovnakou kvalifikáciou zaplatení odlišne, alebo o platovú nerovnosť. Tú podmieňujú skôr individuálne rozhodnutia, kultúrne a spoločenské nastavenie, ale i legislatíva v oblasti rodiny a rodové stereotypy.

Výrazné rozdiely v odvetviach

Na rozdiely v odmeňovaní môže vplývať výber vzdelania, zamestnania, odboru, typ úväzku a dodatočné vzdelávanie. Ženy vo všeobecnosti uprednostňujú vzdelanie a odbory, ktoré bývajú na trhu práce nižšie ohodnotené. Majú vysoké zastúpenie v školstve, administratíve alebo personalistike, zatiaľ čo muži robia skôr v stavebníctve, doprave a v informačných technológiách. Tieto dôvody tvoria okolo 30 % celkového platového rozdielu medzi pohlaviami.

Hneď po škole bývajú rozdiely medzi platmi mužov a žien minimálne. Rozdiel spravidla nastane vo chvíli, keď žena odchádza na materskú a rodičovskú dovolenku. Kariérna prestávka na dlhé obdobie poznačí jej platový rast a ťažšie dobieha zameškané. Po návrate do pracovného kolobehu uprednostňuje skôr časovú flexibilitu v prospech rodiny ako platové ohodnotenie. V rámci Európskej únie pracuje na čiastočný pracovný úväzok 32 % žien, kým mužov iba 8 %.

Stále je veľa odvetví, v ktorých platovo dominujú muži, no začínajú sa už objavovať výnimky, kde sú platy žien mierne vyššie, alebo takmer totožné s mužskými. Minulý rok ženy zarábali viac v odvetviach priemyselná výroba (o 9 %) a vodné hospodárstvo, dodávka tepla (o 0,4 %). Minimálne platové rozdiely medzi pohlaviami boli aj v reklame, umení, lesníctve a veterinárstve. Najvyššie priemerné platy ženy dosahujú v priemyselnej výrobe, v informačných technológiách, v bankovníctve a poisťovníctve a tiež vo vede a výskume.

Rovnaké odmeňovanie v zákone

Hoci v súčasnosti stále existujú pomerne veľké rozdiely v platoch mužov a žien, dochádza aj k zmenám, ktoré pozitívne vplývajú na finančnú situáciu žien. Krokom vpred bol podľa analytikov zákon z roku 2018, ktorý stanovil zamestnávateľom povinnosť zverejniť v inzeráte výšku základnej zložky mzdy. Toto nastavenie vytvorilo transparentnú nástupnú platovú politiku a férové podmienky. Okrem toho sa v zákone nachádza aj právo na rovnaké odmeňovanie mužov a žien, čím sa predpokladá, že nebude dochádzať k diskriminácii na základe pohlavia.

Zdroj: Platy.sk
Pracovné odvetvie Priemerný plat ženy (2020) Priemerný plat muži (2020)
Priemyselná výroba 1875,0 1692,0
Vodné hospodárstvo, dodávka tepla 1254,8 1249,8
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva, výroba nábytku 1193,2 1208,1
Veterinárne lekárstvo 1091,9 1097,1
Ťažba a dobýjanie 1271,2 1324,1
Reklama a prieskum trhu 1428,4 1521,7
Lesníctvo 1034,1 1139,3

4 ženské dôvody

1. Vzdelanie a kariéra
Jedným z dôvodov platovej nerovnosti u nás je fakt, že ženy si vyberajú nízkozárobkové profesie už pri rozhodovaní o štúdiu na vysokej škole.

2. Materská dovolenka
Pomohlo by, ak by sa pre materskú dovolenku rozhodlo viac mužov, žena by mala príležitosť pokračovať vo svojej kariére, alebo si čas, kým bude mimo trhu práce, skrátiť. Muži môžu materskú dovolenku čerpať počas 28 týždňov a poberať 75 % svojho platu.

3. Flexibilný pracovný čas
Pružnejší prístup zamestnávateľov v poskytovaní flexibilného pracovného času zatiaľ nie je veľmi rozšírený, vytvára priestor aj pre mamičky s malými deťmi, ktoré chcú naďalej pracovať na svojej kariére.

4. Menej odvahy
Ženy si v mnohých prípadoch veria menej a už na prijímacom pohovore si zvyknú vypýtať nižší plat. Portál Paylab.com zistil, že rozdiel dosahuje až 15 %. Kým ženy pracujú na svojich vyjednávacích schopnostiach málo, muži ich využívajú častejšie a požiadať o zvýšenie platu im nerobí problém.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #zárobky #nespravodlivá mzda #Práca a kariéra #platová nerovnosť