Študentom chýba prax. Pre pandémiu

Pandémia komplikuje situáciu študentov, ktorí vstupujú na trh práce. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu, ktorý iniciovalo bratislavské centrum Dell Technologies.

27.04.2021 10:00
škola, chlapec, prax, stroj Foto:
Možnosť získať praktické skúsenosti počas štúdia je doslova na nezaplatenie.
debata

Prieskum počas marca 2021 analyzoval situáciu, v ktorej sa dnes nachádzajú študenti končiacich ročníkov vysokých škôl na Slovensku aj čerství absolventi. Polovica opýtaných uviedla, že im pandémia vzala možnosti stáží, brigád, ale aj šancu cestovať na zahraničné študijné pobyty a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

„Kvalitná stáž je pre budúceho zamestnávateľa signál, z ktorého sa dá o kandidátovi veľa prečítať. Závery prieskumu a aj naše skúsenosti potvrdzujú, že študenti pristupujú k stážam a práci popri štúdiu veľmi aktívne. Práve preto nie je sťažený prístup k praktickým poznatkom dobrou správou,“ hovorí Zuzana Máté z Dell Technologies, jedna z iniciátoriek prieskumu.

Študenti vysokých škôl sa z vývinového hľadiska nachádzajú v období vynárajúcej sa dospelosti, pre ktoré je typické skúšanie viacerých pracovných pozícií. Je normálne, že v tomto období sa mladí ľudia hľadajú.
Kamila Urban, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

"Odpovede poukázali zároveň na chronickú bariéru, a tou je dlhodobo nedostatočný kontakt študentov s praxou. V našom zisťovaní túto prekážku pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce spontánne uviedlo 39 % opýtaných. Pandémia prístup k praktickým poznatkom ešte skomplikovala,“ zdôrazňuje Z. Máté. Dell Technologies dlhodobo vytvára množstvo programov pre študentov a absolventov vysokých škôl a zamestnávateľom odporúča, aby sa pri tejto skupine zamestnancov sústredili na podporu kariérneho rastu a vzdelávania.

Firmy chcú flexibilných ľudí

Podobne vidí situáciu Kristína Ruman Fischerová z CloudTalk. „Pre rýchlo rastúce firmy a startupy, čo je náš prípad, je nesmierne dôležité nájsť mladých ľudí, ktorí sa neustále vzdelávajú a sú flexibilní. Vnímame, že podmienky pre získavanie relevantnej praxe sa v poslednom roku pre mladých zhoršili.“

Ako upozorňuje Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, študenti vysokých škôl sa z vývinového hľadiska nachádzajú v období vynárajúcej sa dospelosti, pre ktoré je typické skúšanie viacerých pracovných pozícií. „Je normálne, že v tomto období sa mladí ľudia hľadajú. Skúšanie pracovných kolektívov a prostredí prostredníctvom stáží je prirodzený proces, ktorý sa viaže na vytvorenie pracovnej identity."

Vedkyňa upozorňuje i na skutočnosť, že študenti, ktorí si nie sú vedomí svojich silných stránok a neuvažujú o svojej budúcej kariére, pociťujú v období pandémie vyššiu mieru stresu. „Postoje študentov v prieskume ukazujú, že sa obávajú nedostatku praxe či odborných vedomostí. Tiež si myslia, že pracovný trh bude presýtený a bude náročnejšie sa na ňom uplatniť.“

Čo pomôže v škole i v kariére

Mäkké zručnosti – soft skills – pomáhajú mladým ľuďom začať si kariéru budovať na profesionálnych základoch a získať dobré pracovné návyky. Sú univerzálne, hodia sa riaditeľovi firmy aj účtovníkovi. Patrí k nim napríklad kritické myslenie, schopnosť rýchlo sa adaptovať na nové podmienky, organizovať si dobre čas, ale aj vedieť sa rozprávať s ľuďmi. Ovládanie širokého spektra mäkkých zručností je dôležitý predpoklad pre to, aby ste mohli pomýšľať na povýšenie v práci.

Hovoriť je úspech
Možno sa vám zdá, že komunikovať vie každý. Zďaleka to tak nie je. Mnohí majú problémy s tým, aby vedeli vyjadriť to, čo cítia, prežívajú či potrebujú. Rovnako ako s tým, že nedokážu počúvať druhých. Oboje sa dá naučiť v kolektíve alebo v tíme. Schopnosť komunikácie je kľúčom k úspechu, ideálne je, keď ju študenti získajú čím skôr.

Pracovať v tíme
Patrí k zručnostiam, ktoré sa dajú rozvíjať už od útleho veku, už deti v škole sa učia spolu existovať či spolupracovať. Spája v sebe aj rozvíjanie ďalších zručností – schopnosť komunikovať či prezentovať svoje myšlienky a nápady. Vysokoškoláci počas praxe v tíme môžu zistiť, aká úloha alebo pozícia im vyhovuje, či sú skôr pasívni, alebo asertívni, či majú radi hlavné slovo, alebo sú tichší.

Byť kreatívny
Rodičia i učitelia už roky hovoria, že dnešný školský systém kreativitu skôr potláča ako rozvíja. Schopnosť vidieť veci z iných uhlov pohľadu, vymyslieť inovatívne riešenia v rôznych oblastiach, urobiť zo stereotypnej, rutinnej činnosti niečo nové, sa bude ceniť čoraz viac. Študenti na praxi vo firme určite zabodujú, keď prídu s niečím novým.

Vystupovanie na verejnosti
Podobá sa komunikačným zručnostiam, rozdiel je, že pri vystupovaní na verejnosti musí byť prejav podaný zrozumiteľne, sebaisto, musí vedieť zaujať a mať logiku. Základy získavajú študenti v škole, pri prezentovaní projektov a prác. V mnohých firmách je prezentovanie pred kolegami, alebo aj pred širším publikom samozrejmosťou.

Aktívne počúvať
Keď aktívne počúvate, venujete plnú pozornosť osobe, ktorá s vami hovorí. Pamätajte si, že zamestnávatelia majú veľmi radi aktívnych poslucháčov. Byť dobrým aktívnym poslucháčom si môže vyžadovať určité úsilie, ale určite stojí za to sa v tejto zručnosti zlepšiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #hľadanie práce #Dell #Práca a kariéra