Pracujúci penzisti: Bude vek prekážkou v zamestnaní?

Na Slovensku si prácou privyrába takmer 150-tisíc dôchodcov a zvyšujú si tak penziu. Od januára budúceho roka môže byť ale všetko inak. Vek 65 rokov môže byť dôvodom na výpoveď.

07.06.2021 06:00
kolegovia, skupina, tím, spolupráca, pracujúci... Foto:
V súčasnosti každý penzista, ktorý pracuje, si zvyšuje svoj dôchodok a má možnosť požiadať o jeho zvýšenie. Ale až vtedy, ak prestane pracovať.
debata (7)

Zamestnávateľ bude môcť dať od začiatku budúceho roka zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že dovŕši 65 rokov a súčasne aj vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Ak tak zamestnávateľ urobí, zamestnanec bude mať aj nárok na odstupné.

"Zamestnanec, s ktorým bude skončený pracovný pomer z uvedeného dôvodu, či už výpoveďou alebo dohodou, bude mať nárok na odstupné, a to v závislosti od dĺžky trvania jeho pracovného pomeru (teda odstupné najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca až jeho päťnásobku),“ uviedla advokátska kancelária Ružička and Partners.

"Doplnením tohto dôvodu ako možnosti výpovede sa dáva zamestnávateľovi možnosť ukončiť s takýmto zamestnancom pracovný pomer, a to buď písomnou výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo vzájomnou písomnou dohodou zamestnanca a zamestnávateľa. Tento dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť výslovne uvedený nielen v prípadnej výpovedi, ale v prípade vzájomnej dohody o skončení pracovného pomeru z tohto dôvodu, musí byť tento dôvod uvedený aj v tejto písomnej dohode,“ píše sa v správe.

V súčasnosti každý penzista, ktorý pracuje, si zvyšuje svoj dôchodok a má možnosť požiadať o jeho zvýšenie. Ale až vtedy, ak prestane pracovať. Napríklad ak penzista pracoval od 1. januára do 30. apríla 2021, o zvýšenie svojho dôchodku mohol požiadať od 1. mája 2021.

Ak tak ale neurobí, Sociálna poisťovňa tak urobí sama, bez jeho osobitnej žiadosti. "Sociálna poisťovňa automaticky, bez žiadosti pracujúceho dôchodcu, zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané v roku 2021,“ informuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

"Zvýšený dôchodok vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v apríli 2022. Súčasne bude poukázaný aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2022. O tejto skutočnosti dostane dôchodca rozhodnutie spolu s oznámením o výplate,“ vysvetľuje.

Zvyšuje sa penzia aj dôchodcovi, ktorý pracuje na dohodu, ak z nej odvádza poistné na sociálne poistenie, a teda si neuplatnil odvodovú úľavu pri príjme do 200 eur mesačne, tak aj za toto obdobie práce popri poberaní dôchodku sa mu môže dôchodok zvýšiť podľa toho, z akých príjmov platil poistné.

muž, výpoveď, nezamestnaný, pracujúci penzista Čítajte viac Výpoveď v práci po dovŕšení veku 65 rokov. Na čo máte nárok?

Okrem zvýšenia dôchodku majú pracujúci penzisti nárok aj na rôzne dávky. Ako uviedla Zuzana Dvoráková, všeobecne platí, že nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne má poistenec, ktorý splní podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení. "K nim patrí predovšetkým existencia a trvanie jednotlivých druhov sociálneho poistenia. Platí to aj pri pracujúcich dôchodcoch – nárok na dávky majú podľa toho, na aký druh poistenia platia poistné v závislosti od pracovno-právneho vzťahu, ktorý uzatvorili, a či spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky.“

Ak sú v riadnom pracovnom pomere (s právom na pravidelný príjem), platia poistné na starobné a nemocenské poistenie a okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie (ak má povinnosť byť garančne postený). "To znamená, že im môže vzniknúť nárok na nemocenské dávky, úrazové dávky a garančnú dávku. Za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní starobného dôchodku im môže byť zvýšený dôchodok,“ konštatovala Dvoráková.

Ak majú nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie, zamestnávateľ za nich platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Majú teda nárok na úrazové dávky a garančnú dávku a obdobie sa im zaráta na dôchodkové účely. To však neplatí vtedy, ak si dôchodca uplatní z dohody výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

muž, penzista, dôchodca, dôstojnosť, bohatý, boháč Čítajte viac Ako vám práca zvýši penziu? + príklady

Brigádujete? Zvyšujete si penziu

Pán Peter dovŕšil dôchodkový vek a požiadal o priznanie starobného dôchodku. Zarábal priemernú mzdu a odpracoval 45 rokov. Ako by sa mu zvýšil dôchodok, ak v roku 2020 zároveň pracoval na dohodu a zarobil 200 eur a 300 eur?

A. Ak by nepracoval na dohodu

Suma dôchodku sa vypočíta ako súčin osobného mzdového bodu, počtu odpracovaných rokov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Keďže dosahoval stále priemerný plat, jeho osobný mzdový bod je 1. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 14,2107 eura a odpracoval 45 rokov.
Dôchodok = 1 × 14,2107 × 45
Dôchodok = 639,50 eura
Táto suma sa ešte zvýši o valorizáciu vo výške 2,6 percenta, čo predstavuje 15,70 eura. Bude preto dostávať dôchodok vo výške 656,20 eura.

žena, penzistka, radosť, pracujúci penzisti Čítajte viac Pracujúci penzisti: Ich dôchodky porastú druhý raz

A. Ak v roku 2020 pracoval aj na dohodu za 200 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho osobný mzdový bod dosiahne 1,0052. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 14,2107 eura a počet odpracovaných rokov bude 45.
Dôchodok = 1,0052 × 14,2­107 × 45
Dôchodok = 642,80 eura
Táto suma sa zvýši o valorizáciu v sume 16,80 eura, preto bude dostávať penziu v sume 659,60 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 3,40 eura.

B. Ak v roku 2020 pracoval aj na dohodu za 300 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho priemerný osobný mzdový bod dosiahne 1,0078. Aktuálna dôchodková hodnota je na úrovni 14,2107 eura a počet odpracovaných rokov bude 45.
Dôchodok = 1,0078 × 14,2­107 × 45
Dôchodok = 644,50 eura
Táto suma sa zvýši ešte o valorizáciu vo výške 16,80 eura, preto bude dostávať penziu v sume 661,30 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 5,10 eura.

Príklady sú len informatívne. Presný výpočet nie je možný, pretože každému sa situácia počas života vyvíja. Nie je pravdepodobné, že by človek po celý svoj aktívny pracovný život (napr. nepretržite 42 rokov) odvádzal poistné výhradne z rovnakého vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď #dôchodkový vek #pracujúci penzisti