Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Napriek tomu ju však môže dostať. Za akých okolností?

10.06.2021 06:00
muž, bezpečnosť, pracujúci penzisti, rozmýšľanie Foto:
Odvodovú úľavu si môže uplatniť dôchodca pracujúci na dohodu.
debata (1)

Ak ste penzista so statusom živnostníka alebo inej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a aj po priznaní dôchodku pracujete len ako SZČO, nemáte možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).

Ak popri živnosti pracujete aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môžete.

žena, pracujúci penzisti, úsmev, dôchodkyňa Čítajte viac Ako dosiahnuť lepší dôchodok? Tu sú možnosti

Odvodovú úľavu si môže uplatniť dôchodca pracujúci na dohodu. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným, s predčasným, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo s invalidným výsluhovým dôchodkom, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

muž, penzista, dôchodca, dôstojnosť, bohatý, boháč Čítajte aj Ako vám práca zvýši penziu? + príklady

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu tejto penzie – môže poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasnej penzie. V ďalšom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa predčasnému penzistovi s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvodová úľava #pracujúci penzisti