Stravovanie: Gastrolístky alebo finančný príspevok?

V tomto roku zaviedol Zákonník práce zamestnancom možnosť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie, vyplácaným spolu so mzdou. Táto možnosť platí od januára 2022, do konca roka musí teda zamestnávateľ dať zamestnancovi vybrať.

23.12.2021 08:00
strava, kolegovia, radosť, jedlo, desiata Foto:
Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky.
debata

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie. Zákon pripúšťa aj zdravotné dôvody a stanovuje, že zamestnanec má nárok na finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Ak firma nezabezpečuje zamestnancom žiadnym spôsobom stravovanie, vzniká im nárok vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom. Ak zamestnanec dostával gastrolístky, má právo žiadať o finančný príspevok a zamestnávateľ musí jeho vôľu rešpektovať. Zamestnanec môže rozhodnutie ppäť po roku zmeniť. Ak si zvolí príspevok, gastrolístky môže teda znova začať dostávať až po 12 mesiacoch.

Video
Gastrolístky alebo peniaze? Komu sa čo oplatí? V relácii Ide o peniaze odpovedá daňová poradkyňa Alica Orda - Oravcová. Odvysielané 24. 2. 2021.

Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky. Minimálna výška príspevku je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, platí teda, že maximálna výška príspevku sa zhoduje s touto sumou. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

skupina, kolegovia Čítajte viac Ako stúpne minimálna mzda

Zákonník práce zamestnávateľom ukladá povinnosť umožniť zamestnancom rozhodnúť sa od 1. marca, platí však prechodné obdobie do 31. decembra tohto roka. Počas neho zamestnávatelia nemusia poskytovať svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ, ktorý ešte pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení gastrolístkov alebo iných stravovacích poukážok, do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 31. decembra 2021, nie je povinný poskytnúť zamestnancom možnosť výberu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #príspevky na stravovanie