Stúpnu príplatky za prácu cez víkend, v noci a vo sviatok?

Od januára 2022 sa minimálna mesačná mzda zvyšuje na sumu 646 eur, minimálna hodinová mzda bude vo výške 3,713 eura za hodinu. Aký vplyv má zmena minimálnej mzdy na príplatky za prácu cez víkend alebo sviatky?

28.12.2021 10:00
práca z domu, sviatok, Vianoce Foto:
Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného hodinového zárobku. Výška minimálnej mzdy naň nemá vplyv.
debata (3)

Ako sa počíta výška príplatkov

V tomto roku sa na základe novely Zákonníka práce zmenilo určovanie výšky mzdových zvýhodnení – príplatkov, ktoré sú nadviazané na minimálnu mzdu. Ich výška sa už neurčuje percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale určuje sa pevnou sumou. Pevná suma vychádza z minimálnej mzdy schválenej pre príslušný rok.

Pre určenie výšky príplatkov od januára 2022 pevnou sumou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vychádzalo z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2022. Platí, že zmena minimálnej mzdy nemá vplyv na výšku príplatkov a ich suma sa oproti tomuto roku nemení. Výnimkou je príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu – najmenej 3,713 eura za hodinu.

Príplatok za prácu v sobotu

Príplatok za prácu v sobotu upravuje Zákonník práce. Podľa neho bude mať zamestnanec za prácu v sobotu v roku 2022 nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu.

Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v sobotu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť vo výške najmenej 1,61 eura za hodinu.

Video
Ako sa odrazí dovolenka, práca cez víkend či PN vo výplatnej páske. Ide o peniaze s daňovou poradkyňou Alicou Orda-Oravcovou. Odvysielané 29. 9. 2021.

Kto má nárok na príplatok: za prácu v sobotu má nárok na príplatok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy – trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #príplatky #príplatky za prácu v nedeľu #zmeny v roku 2022