Ste zdravotne znevýhodnený človek? "Chyť sa svojej šance" je tu práve pre vás

Finančná pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania.

, 20.01.2022 10:00
práca, zamestnanec, ŤZP, invalid, barle Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Novým projektom chceme pomôcť najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, čiže mladým ľuďom, jednorodičom, ťažko zdravotne postihnutým a seniorom vo veku nad 50 rokov. Úrady práce poskytujú na podporu práce približne 17 rôznych príspevkov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Projekt spustili 1. októbra na 46 úradoch práce, kde môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Má tri opatrenia a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených, ide napríklad o dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí sú viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, osoby so zdravotným postihnutím či staršie ako 50 rokov.

Podpora pre začínajúce SZČO

Prvé opatrenie projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Získať môžu jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 eur. Podmienkou je, aby SZČO bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedená v evidencii nezamestnaných najmenej mesiac. V prípade, ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním, musí byť vedený v evidencii najmenej 3 mesiace. Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by podnikanie ukončil pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Príspevok aj na mentora

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca z radov mladých nezamestnaných do 30 rokov ako aj znevýhodnených uchádzačov o prácu pod vedením iného zamestnanca, tzv. mentora. V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie, tak najmenej 3 mesiace.

Zamestnávateľ môže na podporu vytvorenia pracovného miesta za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, po splnení podmienok stanovených v dohode dostať vo výške 80 % celkovej ceny práce (CCP) zamestnanca, najviac vo výške 85 % minimálnej CCP na rok 2022, teda maximálne 742,36 eura mesačne na jedného mentorovaného zamestnanca najviac počas 4 mesiacov mentorovaného zapracovania. V dohode sa uvedie výška 80 % CCP konkrétneho mentorovaného zamestnanca, ktorá nemusí zodpovedať sume 742,36 eura mesačne, ale môže byť aj nižšia alebo vyššia. To znamená, že ak 80 % CCP mentorovaného zamestnanca je napr. 600 eur, tak úrad práce uhradí len 600 eur. Ak je 80 % CCP mentorovaného zamestnanca napr. 800 eur, úrad uhradí len 742,36 eura.

Finančný príspevok pre mentora sa vypláca v sume 218,34 eura mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca, najviac štyri mesiace. Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok maximálne na 4 nové pracovné miesta.

Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo aktualizáciu Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu. Finančný príspevok je možné poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača na dobu neurčitú a najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 65 % minimálnej celkovej ceny práce ustanovenej na príslušný rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre tento rok bude príspevok najviac vo výške 567,69 eura. Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac počas 6 mesiacov, a ďalšie 3 mesiace je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez finančného príspevku. Finančný príspevok je možné získať maximálne na 4 nové pracovné miesta.

debata chyba
Viac na túto tému: #projekt #Úrad práce #podpora práce #ťažko zdravotne postihnutý #zdravotne znevýhodný človek
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy