Rezort práce spúšťa nový portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál.

27.01.2022 12:38
LOGO portal Sluzby zamestnanosti volne pracovne...
debata (2)

Prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest. Portál vo vlastníctve a správe ministerstva práce bol vytvorený podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nahradí tak doteraz používaný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Na novej platforme si môžu hľadať prácu uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

„V zmysle zákona o službách zamestnanosti sú zamestnávatelia povinní nahlásiť voľné pracovné miesto spolu s jeho charakteristikou miestne príslušnému úradu práce, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom partnerských portálov. Na splnenie si zákonnej povinnosti začne slúžiť aj nový portál voľných pracovných miest. Všetky pracovné ponuky nahlásené na portáli ISTP do 28. januára do 16. hodiny budú automaticky presunuté na nový portál služby zamestnanosti,“ uviedla hovorkyňa rezortu Monika Hnilicová.

„Občania v evidencii uchádzačov o zamestnanie sú povinní aktívne si hľadať prácu a preukazovať ich úsilie o hľadaní zamestnania príslušnému úradu práce. Portál predstavuje úradnú platformu na hľadanie zamestnania, ktoré zodpovedá predpokladom a preferenciám uchádzačov prostredníctvom párovania ich požiadaviek s ponukou pracovných miest. Uchádzači budú mať na novom portáli automaticky vytvorený osobný profil, ktorý bude obsahovať všetky údaje uvedené pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tzn. životopisné informácie o ich vedomostiach, schopnostiach a nimi preferované pracovné pozície,“ dodala.

Zamestnávatelia boli o vytvorení nového portálu a spôsobu jeho používania informovaní listom.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii úradov práce, sú postupne informovaní ich zamestnancami úradov. Zámerom portálu je vytvoriť vhodné online prostredie, ktoré bude integrovať ciele zúčastnených strán, tzn. pomôže zamestnávateľom obsadiť pracovné pozície kvalifikovanými kandidátmi a uchádzači o zamestnanie si môžu nájsť vhodnú prácu podľa svojich predstáv.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #pracovný portál