Home office: Na čo máte nárok?

Zákonník práce zaviedol nové pojmy ako domácka práca alebo telepráca, ktoré sú trvalé a pravidelne vykonávané z domu zamestnanca. K tejto práci patria viaceré benefity a musí byť dohodnutá už v pracovnej zmluve.

08.03.2022 10:00
otec, dieťa, home office, práca z domu,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Druhou možnosťou je príležitostný home office, ktorý je iba mimoriadnou možnosťou na prácu z domu. Pravidlá, ktoré pri takomto type práce platia, rozobral Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov. Dôležitou zmenou je ochrana súkromného života zamestnanca, ktorý má tzv. právo odpojiť sa. Nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť. Na telefóne a e-mailoch teda nemusí byť večer a ani počas sviatkov alebo dovolenky.

Video
Home office a Zákonník práce - v relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 23. 12. 2021.

Nadčasy

Pri trvalej práci z domu zamestnanec nemá nárok na platenie nadčasov, či príplatok za prácu vo sviatok. Zamestnanec a zamestnávateľ sa ale môžu dohodnúť aj odlišne, a firma môže platiť nadčasy, ak prideľuje zvýšené množstvo práce. K trvalej domácej práci alebo telepráci patria aj mnohé benefity, ako napríklad pružný pracovný čas alebo úhrada zvýšených výdavkov na prácu. Tieto benefity sa vzťahujú iba na pravidelnú prácu z domu a netýkajú sa príležitostného home office.

Pri trvalej domáckej práci (telepráci) musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné vybavenie – počítač, internet, tlačiareň. Vtedy mu však bude firma povinná hradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov.

V prípade, ak výdavky na prácu z domu firma dostatočne preukáže a zdokumentuje, môže ich zamestnávateľ zahrnúť do mzdy zamestnancov aj vo forme paušálnej odmeny. V takom prípade z tejto sumy zamestnanec nemusí platiť dane a odvody.

Strava

Počas práce z domu má zamestnanec nárok aj na poskytnutie stravy, ak odpracuje viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ mu buď zabezpečí stravu, alebo poskytne finančný príspevok, či stravné lístky.

Pri práci z domu treba myslieť aj na BOZP. Firma má rovnaké povinnosti ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), akoby bol zamestnanec na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP aj pri home office a nesie zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel. Na zamestnanca sa pri home office hľadí, akoby bol v práci a akýkoľvek úraz pri výkone práce z domu môže byť považovaný za pracovný úraz.

V prípade, ak zamestnanec pracujúci z domu ochorie, má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.

Dovolenka

Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky. Musí to pracovníkovi oznámiť aspoň 14 dní vopred. Táto lehota môže byť výnimočne skrátená iba so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky zo dňa na deň je preto možné len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #benefity #stravné #zákonník práce #home office