Hrozí vám zamestnávateľ výpoveďou? Kedy tak môže urobiť a ako sa môžete brániť?

Hrozí vám zamestnávateľ výpoveďou? Z akých dôvodov tak môže urobiť? Ako sa môžete brániť proti neoprávnenej výpovedi?

04.04.2022 08:00
nezamestnanosť, výpoveď, strata zamestnania,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Ako zamestnanec máte právo ukončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ tak ale urobiť nemôže. Zákonník práce upravuje ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie a zabezpečuje tak ochranu zamestnanca. Dostať výpoveď od zamestnávateľa, resp. môže s vami okamžite rozviazať pracovný pomer iba z dôvodov výslovne uvedených v Zákonníku práce. Pracovný pomer môže byť ukončený aj zo strany zamestnávateľa týmito spôsobmi: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, ukončením v skúšobnej dobe, skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba zo dôvodov, ktoré presne určuje Zákonník práce. Výpoveď môžete dostať teda napríklad ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce. Firma sa môže rozhodnúť ukončiť s vami pracovný pomer aj v prípade, ak sa ako zamestnanec stanete nadbytočným alebo vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratíte spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou.

hendikepovaný barle barla zdravotne postihnutý Čítajte viac Prepúšťanie ľudí so zdravotným postihnutím bude od apríla jednoduchšie

Zamestnancovi hrozí výpoveď aj v prípade, ak nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, prestane spĺňať požiadavky ustanovené Zákonníkom práce alebo nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise, alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Vyhodiť vás zamestnávateľ môže aj pri porušení pracovnej disciplíny.

Zákonník práce určuje aj to, kedy výpoveď dostať nesmiete. Urobiť tak zamestnávateľ nesmie, ak je zamestnanec v ochrannej dobe. Za tú sa považuje, ak je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ak je zamestnankyňa tehotná, alebo na materskej dovolenke.

Pri odchode z práce si nezabudnite zobrať od zamestnávateľa dôležité dokumenty: výstupný list, potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list), potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov.

V mnohých prípadoch je však výpoveď zo strany zamestnávateľa neoprávnená a nespĺňa podmienky stanovené Zákonníkom práce. Stalo sa to aj vám a dostali ste výpoveď, ktorej dôvody považujete za neplatné? Máte právo brániť sa. Nezabudnite však, že tak musíte urobiť do dvoch mesiacov od dňa skončenia pracovného pomeru. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #prepúšťanie #výpoveď #strata zamestnania