Pokračovanie článku: Po výpovedi môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti. Kedy vám ju priznajú?

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.).

  • Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne nasledovným spôsobom:
  • e-mailom (aj po naskenovaní),
  • poštou
  • vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.
  • Kontakty na príslušné pobočky nájdete tu: www.socpoist.sk.
  • Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.
  • Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
  • V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prepúšťanie #výpoveď #dávka v nezamestnanosti #strata zamestnania