Na aké príplatky a dovolenku majú nárok zamestnanci

Minimálna mesačná mzda je 646 eur, minimálna hodinová mzda 3,713 eura za hodinu. Platí, že minimálna mzda nemá vplyv na výšku príplatkov. Výnimkou je príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu - najmenej 3,713 eura za hodinu. Príplatky upravuje Zákonník práce.

20.04.2022 08:00
živnosť, živnostník, szčo, zamestnanci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príplatok za prácu v sobotu

Zamestnanec má za prácu v sobotu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu.

Zákonník práce umožňuje, aby sa zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v sobotu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 1,61 eura za hodinu.

Príplatok za prácu v nedeľu

Zamestnanec má za prácu v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za hodinu. Zamestnávateľ sa s ním môže dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 3,22 eura za hodinu.

Video
Ako sa odrazí dovolenka, práca cez víkend či PN vo výplatnej páske. Ide o peniaze s daňovou poradkyňou Alicou Orda-Oravcovou. Odvysielané 29. 9. 2021.

Príplatok za prácu v noci

Za nočnú prácu považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. až 6. hodinou. Podľa Zákonníka práce bude mať zamestnanec za prácu v noci v roku 2022 nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce. Platí to pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu má nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura za hodinu.

Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v noci, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 1,25 eura za hodinu pre zamestnanca, ktorý vykonáva nerizikovú prácu. V prípade zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu nie je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku.

práca z domu, home office Čítajte viac Pracujete z domu? Aké máte práva a povinnosti?

Príplatok za prácu vo sviatok

Výška mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok sa neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca pracujúceho na základe trvalého pracovného pomeru. Neplatí to pre zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.

Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, patrí za prácu vo sviatok príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách, teda najmenej 3,713 eura za hodinu.

V prípade, ak zamestnanec bude budúci rok pracovať vo sviatok a zároveň aj cez víkend, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale aj nárok na príplatok za prácu v sobotu či v nedeľu.

Príplatok za sťažený výkon práce

Výška príplatku za sťažený výkon práce u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, je minimálne 0,72 eura za hodinu, u dohodára takisto minimálne 0,72 eura za hodinu.

Príplatok za pracovnú pohotovosť

Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu – 3,713 eura. Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, je minimálne 0,72 eura za hodinu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príplatky #trvalý pracovný pomer