Koľko zaplatíte a aké dávky dostanete od štátu?

Viete, koľko zaplatíte do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a aké dávky dostane od štátu SZČO a zamestnanec?

21.04.2022 08:00
podnikateľ, živnostník, menežér, SZČO Foto:
Ilustračné foto.
debata

Koľko zaplatíte do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa:

 • Od januára tohto roka sa zmenila výška mesačného poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov. Minimálny mesačný vymeriavací základ sa zvýšil zvýši o 20,50 eura, živnostníkom teda stúpli odvody aj do zdravotnej poisťovne.
 • Sadzba mesačných platieb je 14 percent z vymeriavacieho základu, pre osoby so zdravotným postihnutím sú polovičné. Minimálne odvody na zdravotné poistenie sú teda 79,31 eura mesačne.
 • Podnikatelia so zdravotným postihnutím platia 39,65 eura mesačne.
 • Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné 79,31, samoplatitelia so zdravotným postihnutím 39,65 eura.
 • Minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 eur, teda z priemernej mesačnej mzdy v roku 2020) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím. Tieto odvody neplatia SZČO, ktorú sú súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2020.
 • Ak ste v roku 2021 platili preddavok v rozpätí od 76,44 do 79,31 eura (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím od 38,22 do 39,65 eura), v roku 2022 musíte uhrádzať najmenej nové minimum.

Sociálna poisťovňa

 • Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) platia od začiatku tohto roka nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.
 • Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvýšil takto: minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura, a maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur.
 • Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je od 1. januára 2022 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 199,11 eura.
otec, dieťa, home office, práca z domu, telefonovanie, písanie, výchova Čítajte viac Home office: Na čo máte nárok?

Platenie poistného a príspevkov

SZČO

 • Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2022:
 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na starobné poistenie 12,50 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t. j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie),
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.
 • Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

Zamestnanec

 • Zamestnanec platí poistné
 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu.
 • Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #SZČO #zamestnanie a práca SZČO #trvalý pracovný pomer