Dávky, ktoré môžete dostať z úrazového poistenia

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh. Na aké dávky máte nárok?

, 26.04.2022 08:00
sklad, úraz, pracovný úraz, nehoda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrazový príplatok

  • poskytuje sa zamestnancovi počas péenky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jej účelom je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
  • Podmienky nároku: nárok vzniká zamestnancovi, ak je na péenke v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.
  • Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do jej tretieho dňa, 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
  • Výplata dávky: vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Úrazová renta

  • je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
  • Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.
  • Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
  • Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. V januári vzrástla o 1,6 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy