Voľno pre otcov, prácu na neurčitý čas alebo lepšiu skúšobnú zmluvu. Aké novinky ešte zavádza novela Zákonníka práce?

Aké všetky praktické novinky pre zamestnancov prináša novela Zákonníka práce?

24.11.2022 10:00
otec a dieťa, otcovská dovolenka, materská, rodič Foto:
Dva týždne plateného voľna pre čerstvých otcov, aj keď matka poberá materské alebo rodičovský príspevok, možnosť zamestnanca požiadať zamestnávateľa o prechod na inú formu zamestnania, napríklad na pracovný pomer na neurčitý čas.
debata

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci spomínanej novely zavádza nový typ dávky otcovské. "Po splnení zákonných podmienok budú môcť otcovia poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu do skončenia otcovskej dovolenky, a to bez ohľadu na to, či súbežne poberá matka materské, alebo rodičovský príspevok. V prípade, ak je v tomto období hospitalizované dieťa alebo matka s dieťaťom, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie.

Novela tým sleduje zabezpečenie podmienok pre vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom v ranom veku detí a rovnomernejšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a osobami s opatrovateľskými povinnosťami," uvádza ministerstvo práce.

Cord Blood center, pr Čítajte aj Desať najväčších noviniek v Zákonníku práce. Od novembra sa mení viacero vecí pre zamestnancov

Od novembra získal zamestnanec právo požiadať o vhodnú úpravu pracovného času alebo kratší pracovný čas z dôvodu starostlivosti o dieťa. Novela toto právo podľa ministerstva práce doplňuje o možnosť rodičov starajúcich sa o dieťa do určitého veku požiadať o prácu z domu na účel starostlivosti o dieťa, pričom zamestnávateľ sa žiadosťou musí zaoberať a prípadné zamietnutie musí zdôvodniť písomne. Novela Zákonníka práce prináša zamestnancom aj právo žiadať o stabilnejšiu formu práce, právo žiadať o prácu na neurčitý čas alebo na plný úväzok.

Upravila sa aj maximálna dĺžku skúšobnej lehoty pri zamestnancovi s pracovným pomerom na určitý čas, ak ide o časovo kratšie pracovné pomery. Rovnako novela zlepšuje pravidlá pri oslovovaní zamestnancov odborovou organizáciou a informovaní o svojej činnosti na pracoviskách osobitne v kontexte pracovísk, kde sa pracuje z domu.

otec, dieťa, otcovská dovolenka, materská Čítajte aj Otcovská a materská dovolenka súbežne? Od novembra

Zamestnávateľ takisto od novembra nebude môcť svojmu zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo pracovného času, pričom nemá vplyv na zákaz konkurenčnej činnosti. „V pracovnej zmluve sa po novom dohodnú len všeobecné podstatné náležitosti a pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania bude mať zamestnávateľ právo voľby či informáciu o nich poskytne zamestnancovi samostatne v písomnej forme (či už listinne, alebo ako elektronický dokument), alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky,“ vysvetľuje zmeny v Zákonníku práce advokátska kancelária Vojčík & Partners.

Po novom už nie de potrebné uzatvárať so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy v prípadoch, ako sú nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie, podľa informácií ministerstva sa zavádza možnosť poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania a odpovedí na žiadosti zamestnanca zamestnávateľom, ak zamestnávateľ musí odpovedať písomne, nielen v papierovej forme, ale aj elektronicky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zákonník práce #ministerstvo práce a sociálnych vecí #otcovská dovolenka