Výpoveď z práce? Čas na súhlas je kratší

Novela Zákonníka práce priniesla zmenu pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

, 19.01.2023 08:00
mladá žena na vozíku, hendikep, zdravotne... Foto:
Zamestnávateľ môže dať tomuto zamestnancovi výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
debata

Zamestnanec so zdravotným postihnutím patrí k najzraniteľnejším účastníkom pracovnoprávneho vzťahu a zo zákona mu prináleží osobitná ochrana. Zamestnávateľ môže dať tomuto zamestnancovi výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď dávaná

a) zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,

b) z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

c) z dôvodu, pre ktorý by mohol zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer,

d) z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, pričom zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Od 1. apríla pribudne zamestnávateľovi nová povinnosť, a to bezodkladne oznámiť zamestnancovi so zdravotným postihnutím, že podal žiadosť úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Rovnaká právna úprava sa vzťahuje aj na skončenie štátnozamestna­neckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Služobný úrad nesmie dať tomuto štátnemu zamestnancovi výpoveď bez právoplatného súhlasného rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď dávaná

invalid, ZŤP, ŤZP, hendikep Čítajte aj Chcete podnikať napriek hendikepu? Takúto sumu môžete dostať od štátu

a) štátnemu zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek určený na vznik nároku na starobný dôchodok,

b) z dôvodu, že sa služobný úrad alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a štátny zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu štátnej služby,

c) z dôvodu, pre ktorý by mohol služobný úrad so štátnym zamestnancom okamžite skončiť štátnozamestna­necký pomer,

d) z dôvodu, že štátny zamestnanec opakovane menej závažne porušil služobnú disciplínu.

Od 1. apríla bude aj služobný úrad povinný bezodkladne oznámiť štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podanie žiadosti úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením štátnozamestna­neckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu.

Zákonom o službách zamestnanosti sa skrátila lehota úradu práce na vybavenie takejto žiadosti z 30 na sedem pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad práce v stanovenej lehote rozhodnutie nevydá, zo zákona sa bude predpokladať, že bolo vydané súhlasné rozhodnutie. Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa bude považovať tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Novou právnou úpravou nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa výpoveď vopred prerokovať aj so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, inak je výpoveď neplatná. Rovnakú povinnosť má aj služobný úrad, ak ide o skončenie štátnozamestna­neckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu.

Zdroj: ip.gov.sk

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #novela zákonníka práce #zdravotne znevýhodnený človek #práca pre hendikepovaných
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy