Krajniak: Od apríla končí opieranie sa o lopaty. Prichádzajú zmeny v aktivačných prácach

Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie.

10.03.2023 10:09
praca, zamestnanec, robotnik, stavba, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (12)

„Rozmohol sa tu taký nešvár. Štát už viac ako 20 rokov podporuje aktivačným príspevkom ľudí, ktorí nemajú prácu. Na prvý pohľad je to možno dobré opatrenie, pretože malo podporovať šesť mesiacov ľudí bez práce, aby nestratili pracovné návyky,“ konštatoval minister práce Milan Krajiak. „Po 20 rokoch je ale zrejmé, že tento systém neprináša žiadne výsledky, práve naopak. Asi 18 tisíc ľudí cirkuluje len medzi opatreniami, ktoré štát robí a prácu si roky nenašli. Pri aktivačných prácach teda prinášame zmenu a ideme odmeniť aktivitu, nie neaktivitu. A preto sa končí takzvané opieranie sa o lopatu,“ uviedol Krajniak.

Od apríla začne platiť novela zákona číslo 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou je ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Na základe tohto ustanovenia sa poskytuje príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a ktorí vykonávajú menšie obecné služby, alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Ktoré roky sa započítavajú do penzie. Prečo sa posledný neráta? Tu je odpoveď

„Spôsob, akým sú aktivačné príspevky upravené v legislatíve a fakt, že ich upravujú dva zákony, vytvára priestor pre vytvorenie začarovaného „paragrafového“ kruhu, ktorý má negatívny dopad na nezamestnaných aj na štátny rozpočet. Jednoducho povedané, nezamestnaní môžu dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi celé roky tak, že reálne zostávajú bez stabilného zamestnania, dostávajú však aktivačný príspevok. Po poradách s kolegami z úradov práce a aj na základe ich zistení z praxe sme sa rozhodli v tom urobiť poriadok, zlepšiť skutočnú pomoc pre nezamestnaných a podporovať ľudí v nachádzaní si stabilnej práce s pravidelným príjmom,“ vysvetľuje dôvody legislatívnej zmeny Milan Krajniak. Dodáva, že rezort práce už má pripravenú náhradu za končiaci spôsob vyplácania aktivačných príspevkov.

Alternatíva 1: projekt Podpora udržania pracovných návykov

Už od prvého apríla sa rozbehne projekt Podpora udržania pracovných návykov, pomocou ktorého bude nezamestnaný poberajúci dávku v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, alebo pre samosprávny kraj, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.

K dávke v hmotnej núdzi mu bude vyplatený aktivačný príspevok vo výške 75,70 eura. Organizátori práce budú mať aj v tomto prípade nárok na príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca – koordinátora.

Výber z viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest

Ak sa nezamestnaný nechce spoliehať na podporu zo strany štátu, môže využiť ponuku na trhu práce. Počet voľných pracovných miest na Slovensku sa v posledných mesiacoch pohybuje na mimoriadne vysokých úrovniach. Aktuálne si nezamestnaní môžu vyberať z ponuky obsahujúcej viac ako 90-tisíc voľných pozícií.

Takmer 9-tisíc z nich je určených pre osoby s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie.

„Ekonomika napriek inflácii a energetickej kríze neustále vytvára nové pracovné miesta, čo je skvelá správa. Som presvedčený, že do veľkej miery je to vďaka adresne, vecne a efektívne poskytnutej pomoci zo strany štátu a dobrých nástrojoch politiky zamestnanosti, ako aj v podobe projektu Prvá pomoc alebo podpory v čase skrátenej práce,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Juraj Káčer.

Alternatíva 2: národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Na organizovanie aktivačných prác môžu obce, mestá a nimi zriadené organizácie už teraz využívať národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Je zameraný na aktiváciu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných ľudí. Je zameraný na vykonávanie kvalifikovanejších pracovných činností akými sú napríklad pomoc v školských, zdravotníckych zariadeniach, administratívna činnosť, pomoc v domovoch sociálnych služieb a podobne.

Finančný príspevok sa bude poskytovať nezamestnanému tri až päť mesiacov vo výške životného minima pre rok 2023, momentálne vo výške 234,42 eura mesačne.

Okrem toho bude mať nárok na príspevok aj samotný organizátor prác, teda mesto, obec alebo nimi zriadené organizácie. Ten slúži na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca – koordinátora.

Podľa Milana Krajniaka budú mať mnohí nezamestnaní v porovnaní s dneškom lepšie podmienky pri výkone aktivačných prác, budú pre nich motivujúcejšie a vďaka zmene sa podstatne zlepšia ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #financie #aktivačné práce #podpora práce