Prevencia proti nezamestnanosti: Úrady práce uhradia kurzy

Projekt Nestrať prácu umožňuje ľuďom zlepšiť si svoje jazykové či remeselné zručnosti. Úrady práce už schválili už cez 7-tisíc záujemcom zaplatenie dodatočného vzdelania.

21.03.2023 12:00
mladí ľudia, študenti, prax, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • Úrady práce v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa schválili vzdelávanie pre ľudí za vyše 8 miliónov eur. Vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady zaplatia v plnej výške zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť.
 • Vďaka projektu si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození alebo chce kariérne rásť, môže zlepšiť napríklad svoje jazykové, počítačové či remeselné zručnosti. Úrady práce už schválili bezmála 7-tisíc záujemcom zaplatenie dodatočného vzdelania v bežných, ale aj menej rozšírených oblastiach, ako napríklad v oblasti inštalácie fotovoltických systémov, environmentálneho rozvoja a odpadového hospodárstva či kybernetickej bezpečnosti. „Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je ukážkou rozširovania pôsobnosti úradov práce a posilňovania ich preventívnych aktivít. Jednoducho povedané, úrady práce tu nie sú v oblasti zamestnanosti iba pre ľudí bez práce, ale aj pre pracujúcich. Vo vzdelávaní vidíme najlepšiu prevenciu proti nezamestnanosti. Preto sme sa ho rozhodli výraznejšie finančne podporiť,“ vyhlásil minister práce Milan Krajniak.
 • Medzi najžiadanejšie patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D). „Vzhľadom na široké spektrum žiadostí z najrôznejších oblastí vidíme, že ľudia majú túžbu vzdelávať sa a ambície profesionálne napredovať. Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške,“ dodáva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie. Medzi záujemcov o zamestnanie sa možno evidovať elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.
 • Úrad práce každú žiadosť posúdi. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok na uhradenie 100 % nákladov je úspešné skončenie vzdelávania najneskôr do 15. októbra 2023.
žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od júla dostanú ľudia, ktorí prídu o prácu, viac peňazí. Niektorí aj viac ako 1300 eur

Prax pre mladých

 • Umožniť mladým uchádzačom do 29 rokov nájsť si zamestnanie a získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti je cieľom projektu rezortu práce Prax pre mladých.
 • Prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne.
 • Výška pomoci, ktorá je schválená na realizáciu hlavnej aktivity projektu (na vykonávanie praxe) je 4 807 372,40 eura.
 • Finančný príspevok môže byť poskytnutý uchádzačom o zamestnanie vo všetkých krajoch na Slovensku okrem Bratislavského kra­ja.

Kto je oprávneným žiadateľom?

 • uchádzač o zamestnanie do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň) s ktorým úrad uzatvorí dohodu o praxi a poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie praxe. Uchádzač o zamestnanie musí mať počas vykonávania praxe uzatvorené úrazové poistenie,
 • zamestnávateľ, ktorý prijme uchádzača o zamestnanie na vykonávanie praxe.

Mesačná výška finančného príspevku na vykonávanie praxe je vo výške sumy životného minima, čo je od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 vo výške 234,42 eura.

Uchádzač o zamestnanie musí nastúpiť na prax najneskôr v máji (za predpokladu vykonávania praxe na šesť mesiacov) alebo v auguste 2023 (za predpokladu vykonávania praxe na tri mesiace), aby poslednú žiadosť o úhradu platby vyplatil úrad najneskôr v novembri 2023.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #nezamestnanosť mladých #Práca a kariéra