Péenka má prísne pravidlá. Môžete si ísť počas nej nakúpiť? Kto a kedy vás môže skontrolovať? A kedy vám hrozia vysoké pokuty?

Poistenec, ktorého lekár uznal za dočasne práceneschopného, musí dodržiavať určité pravidlá.

22.06.2023 06:00
Muž so zlomenou rukou Foto:
Ilustačná foto.
debata (3)

Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného poistenca informuje, v akom rozsahu môže – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav, vykonávať bežné aktivity.

Liečebný režim závisí aj od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný za dočasne práceneschopného, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

Výplatná páska: Ako sa počíta mzda, keď ste na dovolenke a ako vtedy, ak ste na PN
Video
Zdroj: TV Pravda

Pokuta 170 eur

Sociálna poisťovňa došetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu.

Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu.

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré je v zmysle zákona o sociálnom poistení povinný dodržiavať.

žena so zlomenou nohou Čítajte viac Zabudnite na päť stranové tlačivá. Elektronická péenka už je povinná, žiadajte ju od svojho lekára

Napr. ak príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.).

Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur, informuje Sociálna poisťovňa.

Nečakané kontroly

Porušenie liečebného režimu sa zistí prostredníctvom kontroly. Tá sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

Keď pacient nie je doma

Ak poistenec nie je zastihnutý doma, pracovník, ktorý vykonáva kontrolu, nechá v poštovej schránke Oznámenie o vykonaní kontroly.

Na základe neho je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Môžem si ísť po lieky?

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb. Môže si ísť nakúpiť.

Nemal by však zabudnúť na pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #PN #péenka #správanie sa