Môže vám šéf nariadiť alebo zakázať dovolenku? Porušuje tým Zákonník práce a vaše práva?

Ako zamestnanec máte nárok na oddych a dovolenku. Nadriadený vám ju však nechce podpísať. Čo môžete v takejto situácii robiť?

27.06.2023 06:00
Muž pri stole Foto:
Ilustračná foto.
debata

Nárok na dovolenku zamestnancovi priznáva Zákonník práce. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu.

Niektorí zamestnanci môžu mať štyri týždne dovolenky, iní aj o dva týždne viac. Prečo je to tak?

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom. Zamestnanec by si mal dovolenku čerpať v súlade s plánom dovolenky, tak aby ju celú vyčerpal do konca kalendárneho roku.

Pri čerpaní sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Zamestnávateľ pri určení čerpania dovolenky by mal prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca a zamestnanec má právo upozorniť na svoje oprávnené záujmy (napríklad rodinné dôvody), ktoré bránia tomu, aby čerpal dovolenku tak, ako to chce určiť zamestnávateľ.

Zamestnávateľ zároveň musí oznámiť nariadené čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Ak si nemôžete vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku, zamestnávateľ je povinný umožniť vám jej vyčerpanie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak zamestnávateľ toto čerpanie neurčí do 30. júna nasledujúceho roka, môže si zamestnanec určiť čerpanie dovolenky sám. Musí ho však oznámiť najmenej mesiac vopred.

Zamestnanec má povinnosť požiadať zamestnávateľa o schválenie čerpania dovolenky, a to pred nástupom – musí predložiť dovolenkový lístok.

Ak by tak neurobil, lebo by predpokladal, že môže ísť na dovolenku automaticky, lebo ju mal v pláne dovoleniek, bez schválenia zamestnávateľom by išlo o porušenie pracovnej disciplíny.

Ak vám však zamestnávateľ nechce povoliť čerpanie dovolenky, porušuje tým Zákonník práce. Môžete sa obrátiť sa na inšpektorát práce, ktorý danú vec prešetrí.

Ak inšpektorát zistí, že boli porušení vaše práva, nariadi nápravu alebo uloží zamestnávateľovi pokutu.

Ak zamestnávateľ poskytuje dovolenku v niekoľkých častiach, jedna z týchto častí musí byť minimálne dva týždne. Je však možné dohodnúť sa aj inak.

Ak by si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku, môže to byť z týchto dôvodov: čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky, zamestnanec je dočasne práceneschopný alebo bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie.

Zamestnávateľ mu ju poskytne po ukončení týchto dôvodov a po návrate do zamestnania. Existuje aj hromadné čerpanie dovolenky.

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.

žena, práca, home office, rozmýšľanie, písanie Čítajte viac Máte home office? Čo vám musí zamestnávateľ dať? Na aké príspevky máte nárok?

Takéto čerpanie dovolenky však nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak Zákonník práce neustanovuje inak.

Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

Hromadné čerpanie dovolenky nevyhnutné z prevádzkových dôvodov v umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené na viac ako štyri týždne.

V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #šéf