Na koľko dovolenky máte nárok? +príklady výpočtu dovolenky, na ktorú máte právo

Zákonník práce určuje tri základné výmery dovoleniek, a to nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, nárok na dovolenku za odpracované dni alebo nárok na dodatkovú dovolenku. Na základe veku či typu zamestnania sa môže dovolenka líšiť. Nárok na vyššiu výmeru dovolenky môže byť upravený v kolektívnej zmluve.

01.07.2023 06:00
Mladá rodina na dovolenke pri mori Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dovolenka za kalendárny rok

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru vykonával prácu u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní v roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

Výmera dovolenky pedagogického zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného a umeleckého pracovníka vysokej školy, zamestnanca vykonávajúceho výskumno-pedagogickú alebo vedeckú činnosť na pracovisku SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie je najmenej osem týždňov.

Príklad na vypočítanie pomernej časti dovolenky

30 ročná bezdetná Olívia nastúpila do nového zamestnania 1. januára. 2023, 31. mája zo zamestnania odišla. Odpracovala 60 dní, ale nie celý rok, preto má nárok na pomernú časť dovolenky.

Vypočítame ju ako 5 (mesiacov pracovného pomeru) / 12 (počet mesiacov v roku) x 20 (základná výmera dovolenky podľa veku Olívie) = zaokrúhlene 8,5 dňa.

Ak si Olívia nájde nové zamestnanie, do ktorého nastúpi 1. septembra 2023, opäť sa jej bude rátať pomerná časť dovolenky.

V prípade, že do konca roka odpracuje 60 dní a u zamestnávateľa ostane, má nárok na 6,5 dňa = 4 (mesiace pracovného pomeru) / 12 (počet mesiacov v roku) x 20 (základná výmera dovolenky podľa veku Olívie).

(Tatra banka)

Dovolenka za odpracované dni

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka je osobitný typ dovolenky, na ktorý zamestnancovi vzniká nárok podľa náročnosti vykonanej práce.

Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa.

Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.

Zákonník práce
robotník Čítajte viac V júli stúpne zamestnancom mzda. O koľko dostanú viac peňazí? + ako sa mení výška príplatkov za prácu v noci alebo cez víkend

Mám nárok na dovolenku počas práceneschopnosti?

Nárok na dovolenku počas práceneschopnosti závisí od toho, prečo ste práceneschopný. Ak ste mali napríklad pracovný úraz alebo ste ochoreli kvôli povolaniu, tak sa vám zo zákona dovolenka nemôže krátiť.

Napríklad: Zamestnancovi Jozefovi sa stal pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol od 21. marca 2023 do 4. októbra 2023 prácenes­chopný.

Za úraz podľa zistení polície a inšpektorátu práce zodpovedá zamestnávateľ. A hoci sa Jozef liečil, a teda nepracoval viac ako 100 pracovných dní, jeho dovolenka sa z uvedených dôvodov nekráti. Má nárok na jej plnú výmeru.

Lenže ak ste PN z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá, môže (ale nemusí) vám dovolenku krátiť.

Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN je aj v roku 2023 rovnaké ako pri rodičovskej dovolenke, teda jedna dvanástina za prvých 100 dní, jedna dvanástina za každých ďalších 21 dní.

Napríklad: 25-ročná Erika odpracovala v roku 2022 u svojho zamestnávateľa viac ako 60 dní. Lenže bola aj 115 dní PN.

Zamestnávateľ jej dovolenku (na základe veku má nárok na 20 dní) skráti za prvých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12.

Za 15 zameškaných pracovných dní jej nekráti nič, kráti sa až za 21 neodpracovaných dní. Teda 20/12= 1,66, zaokrúhlene 1,5 dňa, čo predstavuje krátenie. Erika má teda v roku 2023 nárok na 18,5 dňa dovolenky.

diaľnica, doprava, cesta, auto, automobilizmus Čítajte viac Používate vlastné auto na služobné účely? Firma vám musí dať viac peňazí, na dlhých cestách zarobíte o desiatky eur viac
(Tatra banka)
Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Mám nárok na dovolenku, keď som na materskej či rodičovskej?

Každá matka má nárok na materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov. Ak je matka osamelá jej dovolenka sa môže predĺžiť o tri týždne, a tie ženy, ktoré porodili dve a viac detí, môžu byť na materskej dovolenke 43 týždňov.

Čo sa ale počas tohto obdobia deje s riadnou dovolenkou zamestnanca? Obdobie poberania materskej dovolenky či rodičovskej dovolenky muža sa posudzuje ako výkon práce.

Riadna dovolenka sa vám preto nekráti. V tomto období máte tak nárok na dovolenku za kalendárny rok v plnom rozsahu zákonného nároku.

Vzhľadom na to, že sa trvalo staráte o dieťa, je to päť týždňov, a to bez ohľadu na vek či na to, koľko dní ste v danom roku odpracovali.

Krátenie dovolenky

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval zo špecifikovaných dôvodov.

žena, práca, home office, rozmýšľanie, písanie Čítajte viac Máte home office? Čo vám musí zamestnávateľ dať? Na aké príspevky máte nárok?

Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje, akoby pracoval päť dní v týždni.

Prenesenie dovolenky

Ak nestihnete vyčerpať dovolenku, tak si ju môžete preniesť do ďalšieho roka. Ale pozor, ak ju nevyčerpáte ani vtedy, dovolenka vám prepadne a už na ňu nebudete mať nárok.

Tieto tendencie potvrdil aj exkluzívny prieskum personálnej agentúry Grafton, ktorý mapoval záujem slovenských zamestnancov o finančné a nefinančné benefity.

Výsledky ukázali, že úloha nefinančných výhod pri motivovaní a odmeňovaní pracovníkov je čoraz dôležitejšia, niektoré môžu byť pre zamestnancov dokonca rozhodujúce.

Muž pri stole Čítajte viac Môže vám šéf nariadiť alebo zakázať dovolenku? Porušuje tým Zákonník práce a vaše práva?

Zaujímavý a žiadaný benefit

K najatraktívnejším benefitom tohto typu patrí päť- a viactýždňová dovolenka, ktorú by uvítala väčšina slovenských pracujúcich.

„Po dovolenke nad rámec zákona túži viac než 96 % zamestnancov, no realita vo firmách sa k tomuto číslu ani zďaleka nepribližuje. Napríklad v prípade modrých golierov, teda robotníkov a remeselníkov z oblasti výroby, dosiahne tento benefit menej ako 20 % pracovníkov,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #zamestnávateľ #nárok na dovolenku