Kto vás môže a kto nemôže vyhodiť zo zamestnania? Rozhodol najvyšší súd

Mnohé firmy na Slovensku, predovšetkým pobočky zahraničných spoločností, riadia okrem konateľov aj prokuristi, ktorí môžu pri prevádzke podniku vykonávať na základe splnomocnenia všetky právne úkony. Okrem iného aj v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

20.10.2023 12:40
žena, práca, nezamestnanosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prokuristi teda prijímali nových zamestnancov, ale podpisovali ukončenie pracovných pomerov.** Najvyšší súd SR nedávno vydal rozhodnutie1, že prokurista nemôže konať v pracovno-právnych vzťahoch.** Rozhodnutie súdu je platné a je záväzné pre súdy nižšej inštancie. Na prípad upozornila medzinárodná právnická kancelária CMS.

Prokúra podľa slovenského práva je rozsiahlym mechanizmom obchodného zastúpenia, podobným českému a nemeckému právu. Prokuristi, držitelia prokúry, majú oprávnenie konať vo všetkých právnych záležitostiach týkajúcich sa prevádzkovania obchodného podniku, s výnimkou predaja a zaťažovania nehnuteľností.

Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR však vyvolalo otázky ohľadom rozsahu právomocí prokuristov. Súd rozhodol, že prokuristi nemajú právomoc konať v pracovnoprávnych záležitostiach, ktoré považujú za vnútorné záležitosti spoločnosti.

Pavol Kundrik, právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko.
kritizuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR pre jeho nedostatočnú argumentáciu a nejasnosť. Súd neodôvodnil, prečo by prokúra nemala zahŕňať právomoc konať v pracovnoprávnych veciach, a to aj napriek tomu, že prokuristi bežne podpisovali pracovnoprávne dokumenty. Toto rozhodnutie vyvoláva neistotu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami ohľadom platnosti rôznych pracovnoprávnych dokumentov a zmlúv.

Pavol Kundrik odporúča, aby prokuristi uzatvorili samostatnú plnú moc pre pracovnoprávne vzťahy, aby sa predišlo riziku konania nad rámec ich oprávnenia, kým nedôjde k zmene tohto kontroverzného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.

Čo je prokúra?

Prokúra je podľa slovenského práva široká forma obchodného zastúpenia (t. j. splnomocnenec alebo plná moc), ktorá má podobnosť s českým a nemeckým právom. „Prokúra sa na Slovensku často používa ako oficiálny a pohodlný spôsob podnikania lokálnych aj nadnárodných spoločností. Prokurista, teda držiteľ prokúry, je oprávnený na každý právny úkon spojený s prevádzkovaním podniku. Prokuristi však nie sú oprávnení predávať alebo zaťažovať nehnuteľnosť, pokiaľ na to nie sú výslovne oprávnení,“ vysvetľuje Pavol Kundrik.

Prokurista je zapísaný v obchodnom registri a obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi je neúčinné vo vzťahu k tretím osobám. Na základe právnej teórie sa prokúra považuje za najširšiu formu splnomocnenia, ktorú môže spoločnosť poskytnúť osobe na podnikanie.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #výpoveď