Ako môže diverzita a inklúzia zvýšiť produktivitu a ziskovosť firmy

Zamestnávatelia si stále viac uvedomujú, že rozmanitá a inkluzívna pracovná sila je nielen morálne správna, ale prispieva aj k produktívnejšiemu a úspešnejšiemu podnikaniu.

28.11.2023 00:00
inkluzia a diverzita
debata

V článku vás prevedieme tradičnými aj netradičnými aspektmi diverzity a inklúzie a ukážeme praktické tipy, ako túto veľkú tému zakomponovať do vašej bežnej praxe vo vašej spoločnosti.

Úvodom si môžeme predstaviť obyčajné nastavenie pracovného času ako jednu z tém inklúzie. Pokiaľ vaši zamestnanci netrpia na neduh vysokých nadčasov a majú dostatok priestoru na rodinu a súkromné záujmy, máte dobré východiskové podmienky. Pokiaľ viete pracovať so skrátenými úväzkami a vhodne ich kombinovať nielen pre juniorov, ale aj seniorné pozície, potom gratulujeme. Už toto sú základné a dôležité aspekty zdravého a otvoreného pracovného prostredia.

Keď hovoríme o diverzite a inklúzii na pracovisku, máme na mysli spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s každým bez ohľadu na jeho rasu, etnický pôvod, pohlavie, sexuálnu orientáciu, schopnosti, vek, náboženstvo alebo inú podobnú charakteristiku.

Okrem mäkkých ľudských aspektov, ktoré téma prináša, vidíme aj skryté výhody, ktoré vás na prvú nenapadnú.

Okrem spokojnejších a angažovanejších zamestnancov téma diverzity a inklúzie prináša rast aj vo finančných aspektoch podnikania, ktoré by sme na prvý pohľad nečakali.

Podľa šesťročnej štúdie globálnej poradenskej spoločnosti McKinsey, zaoberajúcej sa manažmentom, sú personálne rozmanité spoločnosti o 36 % ziskovejšie ako menej otvorené spoločnosti.

Ďalšou praktickou výhodou rozmanitých tímov rozvinul napríklad Harvard Business Review, ktorý vo svojom článku uvádza, že širšie demografické a kultúrne tímy riešia problémy rýchlejšie ako tie jednotvárne.

Vďaka zdieľaniu prístupov a rôznych uhlov pohľadu sledujeme nielen rýchlejšie riešenie problémov, ale aj inovatívne prístupy k práci a vyššiu produktivitu tímu.

Okrem zdravšej finančnej situácie a produktívnejšieho pracovného prostredia je téma rozmanitosti zásadná pre prilákanie a udržanie zamestnancov.

Podľa štúdie spoločnosti Glassdoor považuje 76 % uchádzačov o zamestnanie rôznorodé pracovné sily za dôležitý faktor pri zvažovaní spoločností a pracovných ponúk.

V rámci moderného HR a náboru spoločnosti čoraz viac začínajú otvárať témy spoločenskej zodpovednosti, rovnosti a inklúzie. Okrem dobrých skutkov poskytujú tieto témy silnú pôdu pre kvalitné PR a Employee branding, ktorý je pre aktuálny nábor nevyhnutný.

Sila diverzity a inklúzie tkvie v otvorenej komunikácii bez strachu, ktorá sa následne odráža v pracovnom výkone zamestnancov, ale aj ich spokojnosti a miere fluktuácie.

Nestačí tému diverzity a inklúzie len otvoriť, je potrebné s ním pracovať.

Buďte autentickí a budujte pocit spolupatričnosti zamestnancov s vašou organizáciou. Okrem dobrej atmosféry v tímoch zvýšite aj pravdepodobnosť dlhoročnej spolupráce a prilákate zaujímavých kandidátov.

Poďme si tieto myšlienky ukázať na konkrétnych príkladoch.

  1. Vytvárajte prostredie zamerané na kvalitné work-life balance a dajte svojim zamestnancom priestor pre súkromný život, rodinu a záujmy.
  2. Vytvárajte skrátené pracovné úväzky.

„V Zurich Insurance Company sa snažíme vychádzať v ústrety a byť nápomocní nielen aktuálnym zamestnancom, ale aj tým budúcim. Preto máme otvorené aj rôzne pracovné pozície na skrátený úväzok, ktoré sú vhodné pre študentov vysokých škôl alebo rodičov malých detí. S našimi zamestnancami, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke, aktívne komunikujeme a vieme im ponúknuť napr. prácu na dohodu popri rodičovskej dovolenke. Po ich návrate do práce sa snažíme maximálne vyhovieť požiadavkám pracovať na skrátený úväzok. Uvedomujeme si, že skĺbiť rodinu a pracovný život nie je vždy jednoduché. Zamestnanci sa nám za to odvďačia lojalitou ako aj pracovnými výsledkami.”

Margareta Balaďová, HR Manager, Zurich Insurance

3. Podporujte flexibilné pracovné podmienky.

„Okrem možnosti pracovať na skrátený úväzok sme zaviedli aj možnosť koncentrovaného pracovného času do 4 dní v týždni (pri 40 hodinovom úväzku). Taktiež ponúkame možnosť pravidelnej práce z domu formou telepráce, čo nám umožňuje udržať si zamestnancov, ktorí sa rozhodnú odsťahovať mimo Bratislavy alebo po dohode s manažérom usúdia, že kvalita práce nebude neprítomnosťou v kancelárii ovplyvnená. Takýmto benefitom zároveň vieme osloviť kandidátov z viacerých kútov Slovenska.”

Margareta Balaďová, HR Manager, Zurich Insurance

4. Prispôsobte kancelárie pre pohyb handicapovaných.

5. Vzdelávajte svojich zamestnancov o význame diverzity a inklúzie.

6. Zaveďte zásady diverzity a inklúzie do interných smerníc. Príkladom môže byť transparentný systém povyšovania, či náboru na základe transparentných kritérií.

7. Podporujte rozmanitosť zhora: Je dôležité, aby téma diverzity a inklúzie prichádzala zo strán TOP manažmentu.

8. Vytvorte priestor pre otvorený dialóg a spätnú väzbu, napríklad formou pravidelných stretnutí.

9. Oslavujte rozmanitosť a vytvorte priestor na zdieľanie kultúrnych zvykov a tradícií.

10. Podporujte tému vzťahov bez bariér. Inšpiráciou nám môžu byť velikáni typu Amazon, Vodafone, alebo napríklad DHL, ktorí v čase LGBTQ sviatkov zmenia logá na dúhové, alebo akciu dokonca finančne podporia.

Témou diverzity a inklúzie sa aktívne zaoberá aj IBM a tu je názor Matúša Mazána, Employer Branding Specialist & TAP IBM Slovensko, spol. s r.o.:

„Všeobecné štatistiky jasne ukazujú, že vyššia diverzita tímu môže prispieť k až 35% lepším finančným výsledkom. Rôznorodosť názorov a skúseností vedie k tvorbe nových a kreatívnych riešení. Organizácie, ktoré aktívne podporujú diverzitu, môžu očakávať až o 60% viac spokojných zamestnancov. V IBM považujeme diverzitu a inklúziu nielen za hodnoty, ale za kľúčové faktory, ktoré formujú našu firemnú kultúru a prispievajú k trvalému úspechu. Rozmanitosť zamestnancov vytvára dynamické pracovné prostredie, kde sa stretávajú rôzne názory, skúsenosti a perspektívy, čím poskytuje jedinečnú inovačnú silu. Veríme, že inkluzívne pracovné prostredie nie je len etickou povinnosťou, ale aj strategickým prístupom k dosahovaniu excelentných výsledkov. Vytvárame prostredie, kde každý jednotlivec môže prispievať svojimi jedinečnými schopnosťami a spolu s rozmanitými tímami pomáhame udržiavať našu pozíciu lídra v technologickom odvetví. V IBM je diverzita a inklúzia nielen základom našej identity, ale aj kľúčom k budúcemu úspechu.”

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #diverzita #Práca a kariéra #inklúzia