Chcete ovplyvniť svoju budúcnosť? Neseďte bokom a staňte sa európskym dobrovoľníkom

Tento rok nás čakajú ďalšie voľby. Ak vás dianie v Európe zaujíma, neseďte nečinne doma a zapojte sa do zaujímavej komunity ľudí, ktorí veria v demokraciu. Čakajú na vás atraktívne podujatia po celej Európe.

22.12.2023 00:00
Obrazok1, pr, nepouzivat Foto:
Stretnutie dobrovoľníkov a študentov Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu zo Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovinska v maďarskom Vespréme © Európska únia 2023

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu nás čakajú v júni 2024. Slovensko bude mať o jeden mandát viac a tak nás po novom bude na pôde europarlamentu zastupovať 15 poslancov. Vo voľbách v roku 2019 sme sa ako Slovensko veľmi nevyznamenali a naša účasť (22,74 %) bola najnižšia v celej Európe. O našej budúcnosti teda z veľkej časti rozhodovali iní.

Európsky parlament chce motivovať ľudí v celej Európe k väčšej účasti a dať im možnosť angažovať sa počas celého volebného obdobia, nielen pred voľbami. Vznikol teda projekt spoločne.eu. Tvorí ho komunita ľudí z celej Európy, ktorí veria v demokraciu. Ak máte pocit, že ľahostajného prístupu bolo dosť a naopak, bolo by fajn stretávať sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, vymieňať si poznatky a skúsenosti, zaregistrujte sa TU. Platí, že čím viac ľudí bude voliť, tým bude naša demokracia silnejšia.

„Spoločne.eu je platforma, resp. komunita aktívnych občanov, ktorým záleží na Európskej únii, ktorým záleží na európskych hodnotách, majú záujem o európske témy a ktorí by v tomto smere radi niečo podnikli. My ako Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ich v tom veľmi radi podporíme. Hlavným cieľom spoločne.eu je mobilizovať občanov, zvýšiť ich záujem o veci verejné, aktívnu participáciu a v neposlednom rade ich motivovať k účasti na európskych voľbách, 8. júna 2024,“ povedal vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.

Spoločne.eu momentálne združuje vyše 155 000 regis­trovaných záujemcov z celej Únie, z toho okolo 3 000 zo Slovenska. Aktívnych dobrovoľníkov, ktorí aj organizujú rôzne podujatia a akcie máme na Slovensku momentálne okolo 50, no číslo rýchlo rastie.

Medzinárodné stretnutie dobrovoľníkov a... Foto: EP
Obrazok2, pr, nepouzivat Medzinárodné stretnutie dobrovoľníkov a študentov Ambasádorských škôl EP v chorvátskom Záhrebe © Európska únia 2023

Čo vás teda čaká? Iniciatíva funguje na dvoch úrovniach – ako online platforma a ako aktívne dobrovoľníctvo. Je len na vás, pre ktorú z foriem sa rozhodnete. Pri prvej možnosti sa môžete veľmi jednoducho a rýchlo zaregistrovať na stránke spoločne.eu. Touto registráciou získate exkluzívny prehľad o dobrovoľníckych podujatiach po celej EÚ a možnosť sa týchto podujatí zúčastniť. Taktiež budete môcť komunikovať s rovnako zmýšľajúci ľuďmi z celej Únie, vymieňať si poznatky a možno aj rozbehnúť cezhraničnú spoluprácu.

Pri druhej možnosti, teda ak máte záujem o aktívne dobrovoľníctvo, nápadom sa medze nekladú. Iniciatíva prichádza od samotných dobrovoľníkov, ktorí prídu s konkrétnym nápadom, myšlienkou a spoločne.eu im ju pomôže zrealizovať. Stačí priamo kontaktovať Kanceláriu EP na Slovensku mailom alebo cez sociálne siete (Facebook či Instagram).

Nápady od dobrovoľníkov

Dobrovoľníci na Slovensku sú kreatívni a podujatia, ktoré organizujú sú rôzneho charakteru – od diskusií s europoslancami, debát s odborníkmi na horúce európske témy, informačné podujatia zamerané na šírenie osvety o EÚ a zvýšenie informovanosti verejnosti o európskych inštitúciách a výhodách členstva.

EÚ a výzvy: diskusia v Dome EÚ s poslancom EP... Foto: EP
Obrazok3, pr, nepouzivat EÚ a výzvy: diskusia v Dome EÚ s poslancom EP Ivanom Štefancom (EPP, SK) a odborníkmi © Európska únia 2023

Byť dobrovoľníkom však nie je len o organizovaní akcií. Pre mladých ľudí to prináša aj veľmi atraktívne benefity. Či už ide o medzinárodné spolupráce medzi Kanceláriami Európskeho parlamentu a dobrovoľníkmi alebo prepojenie projektu Ambasádorských škôl EP a spoločne.eu. Tieto medzinárodné stretnutia dobrovoľníkov sú výbornou príležitosťou pre diskusiu, výmenu poznatkov a príležitosť angažovať sa aj po škole.

Podujatia pre dobrovoľníkov:

  • EÚ Akadémia Spoločne za demokraciu Mikulov – pre slovenských a českých dobrovoľníkov
  • EPAS Together – medzinárodné stretnutie dobrovoľníkov a študentov Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Českej republiky v Záhrebe, vo Vespréme a najbližšie v Grazi
  • Letná akadémia o EÚ vo Viedni – pre rakúskych, nemeckých, luxemburských a slovenských dobrovoľníkov
  • Návšteva interaktívneho Európskeho centra vo Viedni a stretnutie dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska
  • Projektový manažment – ako správne pripraviť projekt a uchádzať sa o grant
  • Pravidelné mesačné stretnutia v Dome EÚ v Bratislave
EÚ Akadémia Spoločne.eu za demokraciu pre... Foto: EP
Obrazok4, pr, nepouzivat EÚ Akadémia Spoločne.eu za demokraciu pre slovenských a českých dobrovoľníkov v českom Mikulove © Európska únia 2023

Prečo sa chceme angažovať

Členom komunity spoločne.eu je aj Dominik Lelkes. „Byť členom tejto komunity pre mňa znamená posilňovať a prispievať k zachovaniu nášho európskeho dedičstva. V Bratislave som zorganizoval niekoľko podujatí vrátane panelových diskusií a workshopov, v rámci ktorých som sa snažil priblížiť slovenskej verejnosti, najmä mládeži Európsku úniu,“ povedal s tým, že ako študent magisterského štúdia európskych štúdií a európsky a občiansky aktivista považuje za svoju povinnosť vzdelávať ostatných o hodnotách, politikách a EÚ ako celku. Členstvo Slovenska v Únii nie je podľa jeho slov samozrejmosťou, naopak, je to obrovské privilégium, ktoré si musíme chrániť pred vonkajšími aj vnútornými hrozbami.

Spoločne.eu pomáha aj občianskemu združeniu Európsky potenciál. „Poskytuje nám inšpirujúce a podporné prostredie, kde sa môžeme stretávať aj s ďalšími mladými, iniciatívnymi a cieľavedomými ľuďmi a realizovať svoje projekty. Spolu vytvárame rôzne iniciatívy, ktoré posilňujú občiansku participáciu a európsku rozmanitosť, informujeme druhých ľudí o možnostiach, ktoré vďaka EÚ majú a vyzdvihujeme hodnoty a princípy, na ktorých EÚ stojí,“ zhodli sa spoločne Nina Kelemenová a Nicole Makóová z Európskeho potenciálu.

Decembrové stretnutie dobrovoľníkov a... Foto: EP
Obrazok5, pr, nepouzivat Decembrové stretnutie dobrovoľníkov a prezentácia Eurobarometra - šesť mesiacov do európskych volieb © Európska únia 2023

Ďalšou z aktívnych dobrovoľníčok je aj Ema Sotáková z Centra národov Slovensko. Ide o študentskú organizáciou pôsobiacu na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB BB. „Ako študentská organizácia združujeme mladých ľudí, ktorí majú záujem byť aktívni popri svojom štúdiu a ktorým nie sú ukradnuté otázky a problematiky akými sú ľudské práva, podpora demokracie, vzdelania, občianskej spoločnosti a mnohých ďalších tém. Hlavnou motiváciou je otvorene diskutovať o dôležitosti týchto tém a vzdelávať v nich mladých. Jedným z cieľov projektu Mladí o mladých je hľadanie odpovedí na otázky odlivu mozgov zo Slovenska. Čo robiť, aby nám naše talenty neodchádzali do zahraničia, ako aj, čo urobiť pre to, aby sa po pobyte v zahraničí vrátili späť na Slovensko,“ tvrdí Ema.

chyba