Ako zmenila umelá inteligencia hľadanie práce a výberové procesy?

Rýchlosť, efektivita, personalizácia – to sú jasné výhody novej éry výberových procesov. Ale skôr ako začnete tlieskať, je dôležité si uvedomiť, že všetko má aj svoje tienisté stránky.

26.01.2024 00:00
zivotopis umela inteligencia
debata (1)

Na začiatok si dovolíme konštatovať, že ak je umelá inteligencia v oblasti ľudských zdrojov postavená na dobrých základoch, má potenciál optimalizovať každodennú agendu a zrýchľovať administratívne procesy.

Výhody a nástrahy umelej inteligencie

Výhody umelej inteligencie vo výberovom procese zahŕňajú niekoľko kľúčových aspektov. V prvom rade sú to rýchlosť a efektivita. Vďaka automatizácii procesu predvýberu kandidátov môžu personalisti rýchlejšie identifikovať vhodných uchádzačov a vybrať tých najlepších. Podľa prieskumu vykonaného spoločnosťou IBM môže automatizácia komunikácie dokonca znížiť dobu trvania náboru až o 50 %, čo umožňuje byť oveľa efektívnejší pri prepojení jednotlivých kandidátov.

Umelá inteligencia a digitalizácia neprináša však len efektivitu a rýchlosť. Podľa HR GDPR manažérky pre JOJGROUP Zuzany Adamcovej, tieto digitálne nástroje prinášajú tiež vyššiu mieru kandidátskej a zamestnaneckej spokojnosti. Vďaka automatizovanej analýze životopisov a komunikácii s kandidátmi má potom Zuzana viac času na ľudskosť a cit pre personalistiku, ktorú technológia, podľa jej názoru, nikdy nenahradí. Tento proces je tiež menej náchylný k ľudským chybám vďaka konzistentnému a emóciám neovplyvnenému charakteru AI, čo znamená menšiu pravdepodobnosť ľudských chýb pri vyberaní kandidátov. Napríklad personalista môže byť podvedome ovplyvnený vlastnými predsudkami alebo emóciami, čo môže viesť k favorizácii niektorých kandidátov alebo naopak k diskriminácii iných bez toho, aby si toho bol vedomý.

Aj vo výberovom procese zohráva personalizácia dôležitú úlohu. Umelá inteligencia umožňuje ponúknuť pracovné príležitosti a kariérne rady na mieru kandidátom, čo v konečnom dôsledku môže priniesť viac uspokojenia z práce. Napokon toto tvrdenie potvrdila štúdia vykonaná Society for Human Resource Management (2016).

Aj napriek odborným a „ľudským“ výstupom bez predsudkov nesmieme ale zabúdať na nedostatok ľudského faktora. Aj na toto upozorňuje Radovan Frolo z Deloitte Human Capital Advisory. Konkrétne zastáva názor, že: „Umelá inteligencia je nevyhnutnou súčasťou našej budúcnosti a bude výrazne formovať budúci trh práce. V oblasti zamestnávania a náboru pracovných síl predstavuje umelá inteligencia dvojsečnú zbraň, ktorá ponúka neprekonateľnú rýchlosť a efektivitu pri spájaní kandidátov s príležitosťami na trhu práce, ale zároveň si vyžaduje rovnováhu medzi nenahraditeľným ľudským faktorom. A to nielen pre hodnotenie emočnej inteligencie kandidátov, ale celkovo pre vytvorenie vzťahu medzi oboma stranami."
AI nemá schopnosť vyhodnotiť emocionálnu inteligenciu a medziľudské zručnosti ako je empatia, schopnosť počúvať alebo schopnosť vyjadriť seba samého tak, čo sú kľúčové aspekty niektorých pracovných pozícií. Preto je veľmi dôležité, aby boli algoritmy správne nastavené. Ak nie, môže dôjsť k nechcenej diskriminácii na základe rasy, pohlavia alebo iných faktorov.

V disciplíne ľudských zdrojov je ľudskosť zásadná, preto AI môže pomôcť v technických a prípravných fázach výberového konania. AI vstupuje do výberového procesu tým, že automatizuje niektoré z jeho častí, napríklad predvýber kandidátov. Rozhodujúcu úlohu a zodpovednosť preberá však personalista.

Ako môže umelá inteligencia pomôcť pri hľadaní práce

Myslíte si, že vám môže AI skutočne pomôcť nájsť vysnívanú prácu? Odpoveď na túto otázku je áno, ale s niekoľkými dôležitými výhradami.

Spýtali sme sa na názor odborníka, Petera Ďuriša- CEO v Kickresume, spoločnosti, ktorá pomáha kandidátom s tvorbou perfektného životopisu a jeho obsahu. „Počas posledných pár rokov sme zaznamenali, že uchádzači často tápu s tým, ako začať s tvorbou životopisu a čo všetko zahrnúť do svojej pracovnej pozície. A práve tu môže AI pomôcť.” S Kickresume kandidáti rýchlo a jednoducho vytvoria perfektné CV s pekným vizuálom a kvalitným obsahom. Keď sa bavíme o rýchlosti, vytvoriť CV naozaj trvá 2,5 sekundy. Stačí iba zadať svoje meno a pracovnú pozíciu. Obľúbenosť s využitím AI nástrojov dokazuje aj priložený graf.

Počet používateľov, ktorí využili AI na...
Obrazok1 Počet používateľov, ktorí využili AI na napísanie životopisu (Kickresume data)

Súhrnne možno povedať, že umelá inteligencia môže vám aj zamestnávateľom pomôcť objaviť nové možnosti, ktoré by vám inak nenapadli. Zatiaľ sme s umelou inteligenciou len na začiatku a experti v tejto oblasti predpovedajú masívny rozvoj. Obozretnosť s užívaním AI je teda určite na mieste. Pamätajte že, AI je nástroj, ktorý sa mení na mocnú výhodu až v rukách svojho užívateľa.

1 debata chyba