So Slovnaftom sme na to dvaja

Slovnaft – to je komunita približne 3300 ľudí. Toto číslo niekoľkonásobne vzrastie, keď sa k nim prirátajú rodinní príslušníci či zamestnanci čerpacích staníc. Ľudia sú pritom najdôležitejšou hybnou silou spoločnosti a sú na prvom mieste. To nás zaväzuje byť k nim féroví a transparentní, hovorí riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Alžbeta Grácová.

13.02.2024 00:00
thumbnail JZ2A4254, pr, nepouzivat

Čím si vysvetľujete, že Slovnaft sa dlhodobo drží na najvyšších priečkach v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ?

V Slovnafte vytvárame stabilné podmienky pre našich zamestnancov, ktoré im prinášajú pocit istoty, a zároveň sú pre nás ako zamestnávateľa dlhodobo udržateľné. Hrdo sa hlásime k našej tradícii. Byť Slovnaftárom vždy niečo znamenalo a stále znamená. Zároveň stojíme na prahu veľkých zmien v našom odvetví a spolu s našimi kolegami a kolegyňami tvoríme riešenia pre budúcnosť. Práca v Slovnafte má zmysel a vytvára hodnoty.

Ako spoločnosť sa staráme o zdravie a bezpečnosť našich kolegov, ktoré sú na prvom mieste. Ponúkame nadštandardné lekárske prehliadky, dbáme na prevenciu, a tiež bezpečnosť na pracoviskách. O tej sa u nás nediskutuje, v tomto smere sme veľmi prísni. Chceme, aby sa každý z nás vrátil domov k svojim blízkym zdravý.

Riaditeľka Ľudských zdrojov SLOVNAFT, a.s.,...
thumbnail AGracova 2023 sirka, pr, nepouzivat Riaditeľka Ľudských zdrojov SLOVNAFT, a.s., Alžbeta Grácová.

Máme nastavený stabilný systém odmeňovania, ktorý každoročne umožňuje zvyšovať mzdy zamestnancom, a tiež rozsiahlu paletu veľmi atraktívnych benefitov. Len málokedy sa stretneme s tým, že iné firmy ponúkajú niečo, čo my ešte zavedené nemáme. Veľa pozornosti venujeme vzdelávaniu a rozvoju, dávame ľudom priestor rásť, a to nielen cez formálne vzdelávanie, ale aj cez mentoring, koučing, ktoré sú u nás dostupné pre každého. Sú zakomponované ako súčasť mnohých interných vzdelávacích programov, najmä pre talenty a lídrov. Slovnaftári sú, pokiaľ ide o ich vedomosti a skúsenosti, veľmi zdieľni, mnohí sú aktívnymi lektormi Internej akadémie, kde naozaj veľmi nezištne a radi učia iných kolegov svojim odborným znalostiam.

Cielene pracujeme na rozvíjaní talentov a nástupcov na manažérske a vysoko expertné pozície, aby sme boli pripravení aj my ako zamestnávateľ, ale aj naši talentovaní kolegovia na prebratie nových pozícií a výziev s tým spojenými.

Snažíme sa so zamestnancami veľa komunikovať, nielen cez pravidelné porady a interné oznamy, ale aj rôzne iné platformy, ktoré im pomáhajú včleniť sa do rôznych komunít, vzdelávať sa, poznať našu obchodnú stratégiu, novinky, zlepšenia, plány, projekty či úspechy, ktoré sme v rôznych oblastiach nášho biznisu a starostlivosti o zákazníkov a zamestnancov dosiahli. Myslím si, že aj toto napĺňa našich kolegov hrdosťou a veľkou spolupatričnosťou. Tento rok sa nám cez interný casting prihlásilo viac ako 40 kolegov, ktorí sa radi stanú tvárou Slovnaftu v rámci budovania našej zamestnávateľskej značky, a to je naozaj krásne číslo.

Aké hodnoty ponúka práca v Slovnafte svojim zamestnancom?

V Slovnafte ponúkame zamestnancom najmä stabilitu, a to z pohľadu istoty pracovného miesta a férového odmeňovania. Dôležitá je pre nás aj komunita, ku ktorej patríme a sme s ňou plne identifikovaní. Nemenej dbáme o možnosť vzdelávania sa a kariérny rast, priestor na rast a kariérny postup má každý, kto ukáže, že chce ísť ďalej, a svoju ambíciu pretlmočí do kvalitnej práce. Máme veľa kolegov, ktorí u nás začínali ako študenti alebo čerství absolventi a dnes zastávajú vysoké manažérske pozície alebo pracujú v rámci Skupiny MOL v zahraničí ako uznávaní lídri a experti, vedú cezhraničné tímy a veľké medzinárodné projekty.

„Naši kolegovia a kolegyne sa môžu o Slovnaft oprieť v akejkoľvek životnej situácii alebo pri napĺňaní svojich potrieb.“

thumbnail JZ2A4393 resized, pr, nepouzivať

Sme svedkami veľkých zmien v odvetví energií a fosílnych palív. Má perspektívu hľadať si prácu v Slovnafte?

Určite áno. Ani Slovnaft nezaspal dobu, neustále sa meníme, prispôsobujeme sa za pochodu zmenám, o ktorých sme pred pár rokmi nemali dôvod ani uvažovať. Všetky tieto pohyby prinášajú nové zaujímavé úlohy a projekty. Meníme svoje uvažovanie, nastavenie a aj prístup k našim zamestnancom a zákazníkom, pretože sme tu hlavne pre nich, aby sa náš svet stále hýbal a my mu k tomu dodáme potrebné palivo a energiu. Jednoducho, v Slovnafte tvoríme riešenia na všetky otázky a výzvy, ktoré so sebou zmeny okolo nás prinášajú. To by nebolo možné bez kolegov a kolegýň či už z výroby, biznisu alebo funkčných útvarov a ich prístupu, tzv. ownership, za čo im patrí veľké uznanie a vďaka.

Snimka obrazovky 2024-02-12 141600, pr, nepouzivat

Priemyselné podniky čelia viacerým ťažkostiam s hľadaním pracovníkov na pracovnom trhu. Prečo by sa mali uchádzači o prácu zamestnať v Slovnafte?

Ľudia sú najdôležitejšou hybnou silou spoločnosti, preto sú u nás na prvom mieste, a to nás zaväzuje byť k nim féroví a transparentní. Práca v Slovnafte prináša so sebou tiež veľké množstvo benefitov. Tie sú postavené na 4 pilieroch: podpora fyzického aj psychického zdravia, sociálna oblasť a v neposlednom rade finančná stabilita. Ako člen Koalície zamestnávateľov za duševné zdravie otvorene podporujeme neustálu prácu s duševným zdravím. Naši zamestnanci a zamestnankyne majú tiež veľa možností na oddych či športové aktivity. V blízkosti pracoviska máme bezplatné športoviská, saunu, plaváreň, soľnú jaskyňu a priestory na oddych a relax aj pre rodinných príslušníkov.

thumbnail JZ2A4006 resized, pr, nepouzivať

Podporujeme zdravé stravovanie a každý deň ponúkame až 20 jedál denne na výber s minimálnym príspevkom zamestnanca. Rešpektujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zamestnanci si na vybraných pracovných pozíciách sami volia začiatok a koniec pracovného času v rámci daných časových úsekov. Odmeňujeme pracovitosť a myslíme na budúcnosť našich ľudí. Mesačný príjem zamestnanca sa v priebehu kalendárneho roka môže jednorazovo zvýšiť vďaka variabilným zložkám odmeňovania, pričom každoročne v rámci kolektívneho vyjednávania upravujeme základné mzdy. Vážime si lojalitu a jubilejnú odmenu vyplácame už od 3 rokov odpracovaných v spoločnosti, a to každoročne, nielen pri okrúhlych pracovných jubileách.

thumbnail Najzamestnavatel postcomm, pr, nepouzivať

Sme učiaca sa organizácia a podporujeme výnimočné rozvojové aktivity. Je pre nás kľúčové, aby naše kolegyne a kolegovia na všetkých pracovných pozíciách mali odborné vedomosti a kľúčové zručnosti, preto prinášame spôsoby, ako rozvíjať naše talenty a zamestnancov vo všeobecnosti prostredníctvom bohatej ponuky školení, workshopov, rôznych foriem vzdelávania, či už interne alebo externe. Podporujeme tiež už spomenutý bezplatný koučing a mentoring ako nástroj na rozvoj potenciálu a hľadanie riešení.

Naši kolegovia a kolegyne sa môžu o firmu oprieť v akejkoľvek životnej situácii alebo pri napĺňaní svojich potrieb. So Slovnaftom sú na to, jednoducho, dvaja.

thumbnail JZ2A4470 resized, pr, nepouzivať

Osobná otázka – prečo Vy pracujete v Slovnafte – čím je pre vás práca v Slovnafte tou top?

V Slovnafte pracujem už viac ako 19 rokov a čo mňa najviac nabíja, je dobrý tím, kolegovia, s ktorými viem, že má zmysel kráčať často náročnou cestou, vieme sa spolu aj dobre zasmiať, povzbudiť sa a podporiť nielen pracovne, ale aj v osobných situáciách, ktoré nám život prináša a ktoré spolu prežívame. Slovnaft mi priniesol mnoho manažérskych a líderských skúseností a zážitkov, ale predovšetkým mi do života priniesol veľmi veľa dobrých ľudí, a za to som veľmi vďačná.

chyba