Vedeli ste, že zamestnávatelia nás delia na goliere? Aké sú to a do ktorého patríte vy?

Čím dokážu zamestnávatelia prilákať chýbajúcu pracovnú silu? Zaberajú osvedčené benefity – peniaze a voľno navyše, no potenciál majú aj novinky.

30.04.2024 12:40
Zamestnanci Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

V časoch rekordne nízkej nezamestnanosti si kvalifikovaní uchádzači o prácu môžu vyberať. To, čo dokáže pri ich rozhodovaní v prospech toho či onoho zamestnávateľa zavážiť, je pritom aj balíček ponúkaných benefitov. Keďže preferencie zamestnancov sa v tomto smere ani dnes nestretávajú s ponukou, priestor na prilákanie nových pracovníkov ostáva pre firmy pomerne veľký.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton Recruitment, ktorý zmapoval, aké finančné aj nefinančné benefity aktuálne poskytujú slovenským pracujúcim ich zamestnávatelia a o aké by mali záujem.

Zamestnávatelia to v minulom roku nemali na Slovensku ľahké – kombinácia nízkej nezamestnanosti a veľkého dopytu po pracovnej sile s vysokou infláciou, zvýšením odvodov do poisťovní či nárastom odchodu zamestnancov do dôchodku mala za následok aj rast ceny práce. Pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pritom nútil firmy nielen zvyšovať mzdy, ale aj rozširovať rozsah i výšku poskytovaných benefitov – zvyšovanie miezd v minulom roku uviedlo viac než 80 % a plošné zvýšenie benefitov takmer 40 % spoločností. V roku 2024 očakáva zvýšenie miezd dokonca 89 % zamestnávateľov, no zamestnanci naprieč všetkými generáciami zároveň udávajú za kľúčové aj poskytovanie finančných benefitov.

Peniaze navyše sú najväčším lákadlom

„V rámci našich prieskumov sledujeme ponuku benefitov – či už finančných alebo nefinančných, ako je flexibilný pracovný čas či home office, už takmer 10 rokov. A za celé toto obdobie sa poradie preferencií zamestnancov v princípe nezmenilo. Na prvom mieste sú stále finančné benefity, nasleduje voľno a dovolenka navyše,“ hovorí Jitka Kouba, marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a Gi Group.

V neľahkých časoch pokračujúcej inflácie a zvýšených životných nákladov sa pritom rozličné finančné benefity dostávajú čoraz viac do popredia. „Napríklad v porovnaní s minuloročným prieskumom predbehli tento rok u zamestnancov pracujúcich v kanceláriách (tzv. bielych golierov) rôzne typy finančných benefitov dlhšiu dovolenku – tá bola ešte minulý rok na druhom mieste v obľúbenosti, dnes je až štvrtá. Rozličné odmeny či bonusy sú však dnes žiadané u všetkých zamestnancov bez rozdielu, či už pracujú v kanceláriách alebo výrobných závodoch. Práve finančné benefity teda hrajú významnú úlohu pri rozhodovaní o prijatí novej pracovnej ponuky a stávajú sa aj mimoriadne dôležitým nástrojom na udržanie zamestnancov,“ približuje J. Kouba.

TOP 5 najžiadanejších benefitov
Biele goliere IT a telekomunikácie Modré a čierne goliere
Bonusy, prémie Každoročná úprava miezd podľa inflácie Bonusy, prémie
Vianočné odmeny (iné ako výkonové) Možnosť práce z dome 13. či 14. mzda
13. či 14. mzda Flexibilný pracovný čas Dovolenka 5 a viac týždňov
Dovolenka 5 a viac týždňov Bonusy, prémie Vianočné odmeny (iné ako výkonové)
Zdravotné voľno / sick days 13. či 14. mzda Občerstvenie alebo nápoje na pracovisku

Zaujímavým zistením tohtoročného prieskumu benefitov bol aj fakt, že hoci má každá generácia pracujúcich iné pracovné návyky a motiváciu, v tejto oblasti sú preferencie všetkých v podstate rovnaké. Zamestnávatelia teda nemusia prispôsobovať svoju ponuku rôznym vekovým skupinám, ale môžu benefit plánovať jednotne pre všetkých zamestnancov.

Rozdiel medzi ponukou a dopytom pretrváva

Žiaľ, stále platí, že ponuka benefitov od zamestnávateľov sa väčšinou líši od preferencií a záujmu zamestnancov, a to pri všetkých sledovaných odboroch. Najvýraznejší rozdiel medzi tým, čo by zamestnanci uvítali, a tým, čo im zamestnávateľ poskytuje, je práve v oblasti finančných benefitov – medzi žiadané stále patrí dorovnávanie mzdy pri pracovnej neschopnosti a 13. či 14. mzda, ale aj príspevok na dovolenku a vianočné či iné odmeny. „Ako jediné sa z tohto všeobecného hodnotenia vymykajú firemné akcie, kde sa ponuka väčšinou stretáva s dopytom.

Pre zamestnávateľov nie sú až tak finančne náročné a na strane zamestnancov sú vítane – záujem je o ne najmä medzi pracovníkmi z oblasti financií a IT, kde tento benefit víta 85, resp. 75 %. Dôvodom môže byť ich častá práca z domu, preto je benefit vo forme stretnutia sa s kolegami zrejme vítanou zmenou,“ vysvetľuje odborníčka z personálnej agentúry a dodáva: „Tento benefit je však žiadaný aj u pracovníkov z výroby, kde oň prejavilo záujem viac než 80 %, no zamestnávatelia ho poskytujú len polovici z nich.“

Priestor na kreativitu a nové nápady

Aktuálny prieskum ukázal tiež to, že s trendom vytvárania rovnováhy medzi osobným a pracovným životom má čoraz viac pracujúcich záujem napríklad o dlhšiu dovolenku či iné platené voľno, ale aj o nadštandardnú lekársku starostlivosť. „I keď zmeny v preferenciách zamestnancov nie sú veľké, istý posun tu predsa len vidno. Napríklad u pracovníkov z radov bielych golierov pribudlo tento rok medzi päť najžiadanejších benefitov zdravotné voľno. V oblasti IT zas zavážia viac než v minulosti home office a flexibilný pracovný čas. A vzhľadom na rozdiel medzi ponukou a dopytom sa ako príležitosť u všetkých ukazuje príspevok na dovolenku,“ upozorňuje Jitka Kouba.

Potenciál zaujať však majú podľa neho aj nové benefity. „Ak sa totiž v ponuke benefitov objaví nejaká novinka, napríklad platené voľno, dorovnanie mzdy o výšku inflácie či programy zahŕňajúce starostlivosť o zdravie, záujem zamestnancov o ňu vzrastie. To otvára pre zamestnávateľov nové možnosti pri hľadaní ďalších foriem benefitov,“ uzatvára marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton.

Vysvetlivky:

  • Biele goliere: ide o pracovníkov v kanceláriách, zvyčajne lepšie platené, kvalifikované pracovné pozície z oblasti HR, administratívy, práva, financií, obchodu a marketingu
  • Modré goliere: nízko kvalifikované pracovné pozície vo výrobných závodoch a priemysle
  • Čierne goliere: kvalifikované pracovné pozície vo výrobných závodoch a priemysle (výučný list, osvedčenie, certifikácia napr. o zváračskej skúške a pod.)
1 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #zamestnávateľ