Vyznáte sa vo výplatnej páske? Takto ju treba čítať a rozumieť skratkám a číslam

V súvislosti s platmi sa často používajú výrazy ako superhrubá mzda, hrubá mzda, čistý príjem, daň zo mzdy, odvody, poistenie. Na výplatnej páske sú však tieto údaje uvádzané vo forme skratiek nasledovaných sumami a percentami, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrozumiteľné.

16.05.2024 06:00
pohovor, odchodné, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ľudí zaujíma najmä informácia na spodku tlačiva – koľko peňazí im príde na účet. Pozorným čítaním výplatnej pásky však zistíte: aká je výška vášho základného platu, z ktorého sa vám budú počítať budúce sociálne dávky, koľko dní dovolenky ste už vyčerpali a koľko vám ostáva, koľko peňazí z celkovej ceny vašej práce zamestnávateľ pošle na účet vám a koľko štátu a poisťovniam alebo podľa akej hodinovej taxy sa vám vypočíta zaplatenie dovolenky, štátneho sviatku či návštevy lekára.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Základné informácie

Hlavička výplatnej pásky obsahuje základné informácie o zamestnancovi, firme, pracovnom úväzku a pracovnej dobe. Okrem toho sa tu uvádza aj:

Aktuálna výška nezdaniteľnej časti základu dane (Úprava zákl. dane).

Ako zamestnanec si môžete u svojho zamestnávateľa uplatniť nezdaniteľnú časť príjmu. Táto suma predstavuje sumu, ktorá sa nijako nezdaní. Ak pracujete pre viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť si môžete uplatniť len u jedného z nich. Daň zo mzdy sa počíta zo sumy, ktorá je už očistená od odvodov.

Počet dní dovolenky (D)

 • Zistíte, na koľko dní máte nárok, o koľko dní je nárok na dovolenku skrátený, koľko dní ste vyčerpali a koľko vám ešte ostáva.

Priemer na dovolenku (Priem. nah.)

 • Hodinová sadzba, podľa ktorej sa platí dovolenka, návšteva lekára či štátny sviatok. Vypočítava sa ako priemer za predchádzajúci štvrťrok, môže sa preto meniť v závislosti od toho, či ste napr. dostali odmeny alebo ste boli na péenke.

Údaje o mzde, odvodoch a daniach

Výplatná páska obsahuje detailné informácie o vašej mzde, výške jednotlivých odvodov a dani zo mzdy. Keď pozorne prečítate výplatnú pásku, zistíte, že váš zamestnávateľ za vašu prácu zaplatí takmer dvojnásobok.

Základná zložka mzdy

 • Základný plat, ktorý je zmluvne dohodnutý medzi vami a zamestnávateľom.

Superhrubá mzda (Celkové náklady na zamestnanca)

 • Reálna cena práce, za ktorú musí zamestnávateľ zaplatiť vám, poisťovniam a štátu. Superhrubú mzdu teda predstavuje hrubá mzda spolu so zamestnávateľskými odvodmi.

Hrubá mzda (brutto)

 • Základná zložka mzdy uvedená v zmluve, ku ktorej sú prirátané odmeny či príplatky za nočnú, nadčasy, rizikovú prácu a podobne. Ak v danom mesiaci nedostanete žiadne odmeny alebo príplatky, je hrubou mzdou základná zložka mzdy.

Čistá mzda (netto)

 • Suma, ktorá vám príde na účet očistená od daní a odvodov.

Zdravotné poistenie (ZP)

 • 4 % z hrubej mzdy, ktoré zamestnávateľ odvádza do zdravotnej poisťovne.

Nemocenské poistenie (NP 1,4 %)

 • poistenie pre prípad zníženia príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, materskej dávky alebo OČR.

Starobné poistenie (DP 4 %)

 • dôchodkové poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe.

Invalidné poistenie (DPI 3 %)

 • poistenie pre prípad čiastkovej alebo úplnej straty schopnosti pracovať.

Poistenie v nezamestnanosti (PvN 1 %)

 • poistenie pre prípad straty zamestnania.

Daň zo mzdy (19 %)

 • Základ dane z príjmu predstavuje hrubá mzda, ktorá je už očistená od poistných odvodov zamestnanca.

Daňový bonus

 • daňový bonus si môžete uplatniť, ak sa staráte o nezaopatrené di­eťa.

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ: Odvody zamestnávateľa predstavujú rozdiel medzi vašou superhrubou mzdou a hrubou mzdou, z ktorej zas platíte odvody vy. Za každého zamestnanca platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne dokopy 35,2 % z vymeriavacieho základu mzdy (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, príspevok do rezervného fondu solidarity, úrazové poistenie).

Od výšky hrubej mzdy závisí hodnota všetkých dávok zo Sociálnej poisťovne, na ktoré by vám vznikol nárok v prípade práceneschopnosti, nezamestnanosti, materskej dovolenky či invalidného a starobného dôchodku. Každá dávka má vlastný model vypočítavania, no výška hrubého príjmu figuruje v každej z nich. Na výplatnej páske si každý mesiac skontrolujte, či vám minimálna výška hrubej mzdy sedí s údajom, ktorý máte v pracovnej zmluve. Ak by sa totiž stalo, že by vám zamestnávateľ v páske priznal nižší príjem za účelom šetrenia na odvodoch a zvyšok by vám dával načierno, nemuselo by sa vám to v prípade nepriaznivých okolností vyplatiť.

Článok je spracovaný podľa článku na portáli Platy.sk, ktorý už od roku 2007 zhromažďuje informácie o skutočných platoch zamestnancov na Slovensku. Aj vy si môžete porovnať svoj plat na www.platy.sk

debata chyba