Zvýši sa vek odchodu do dôchodku. Pracovná sila na Slovensku starne. Aké sú dôvody?

Slovenský trh práce preukazuje pretrvávajúcu silu podporovanú rastúcou participáciou starších ročníkov. Podľa najnovších údajov z Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa na pracovný trh každým rokom zapája čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, no pri zapájaní mladších ročníkov má krajina stále rezervy. Vlani malo alebo si hľadalo prácu až 76,5 % ľudí vo veku 15-64 rokov, čo je o takmer desatinu viac než v roku 2009 a o 2,5 % viac než pred pandémiou.

19.06.2024 13:36
senior, maliar, úsmev, pracujúci penzisti Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Pracovná sila je dnes staršia, vzdelanejšia a chuť pracovať rastie viac u mužov ako u žien. „Nepretržité zvyšovanie miery participácie je viditeľné najmä u starších ročníkov nad 55 rokov,“ konštatujú odborníci z IFP. Hlavným dôvodom je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Avšak v najstaršej vekovej skupine nad 60 rokov stále zaostávame oproti priemeru EÚ, čo je spôsobené aj nižším počtom rokov zdravého dožitia. V porovnaní s obdobím pred pandémiou na trh práce vstúpilo relatívne viac mužov ako žien a viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V zapojení ľudí s tretím stupňom vzdelania patrí Slovensko medzi lídrov v EÚ, kde až vyše 95 % z nich pracuje alebo si aktívne hľadá prácu.

„Zvýšená účasť starších ročníkov na trhu práce je spojená s nárastom dĺžky dožitia v zdraví, čo umožňuje ľudom pracovať do vyššieho veku. V roku 2011 mala očakávaná dĺžka zdravého života Slováka podľa Eurostatu hodnotu 52,2 roka, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo 57,3 roka. Za 11 rokov teda vek dožitia v zdraví vzrástol o 5,1 roka s čím musí byť spojený aj vek, do ktorého jednotlivec pracuje, čo sa odzrkadlí na miere participácie pri vyšších ročníkoch," vysvetľuje súčasný stav Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň poukazuje aj na to, že na dĺžku dožitia je naviazaný aj vek odchodu do dôchodku, čiže s rastúcim vekom dožitia rastie aj vek odchodu do dôchodku, čo spôsobuje, že ľudia musia pracovať dlhšie.

Pracujúci penzisti Čítajte viac Pracujúci dôchodcovia nemusia platiť odvody. Štát im však uložil finančný limit a obmedzil zárobok

Kým participácia ľudí v najproduktív­nejšom veku 25–55 rokov je relatívne stabilná, najväčšie posuny sú zaznamenané práve u najmladších a najstarších ročníkov. Menej priaznivým faktom je, že pri participácií mladých ľudí do 25 rokov Slovensko spolu s Bulharskom a Rumunskom dosahuje nižšie hodnoty o tretinu menej oproti priemeru EÚ. Rezort práce vidí dôvod tejto nízkej participácie mladých ľudí do 25 rokov v pomerne nízkej miere využívania skrátených úväzkov, ktoré by mohli byť atraktívne pre študentov. Ďalším dôvodom môže podľa ministerstva byť aj nepresnosť v štatistickom zisťovaní LFS (labour force survey), ktorá môže podhodnocovať mieru zamestnanosti mladších ročníkov na Slovensku.

„Trh práce v najbližších desaťročiach ovplyvní zmena štruktúry pracovnej sily, na čo sa spoločnosť a zamestnávatelia musia pripraviť. Výzvou bude prispôsobenie výkonu práce a pracovného prostredia tejto zmene prostredníctvom zásad vekového manažmentu. Kľúčové bude čo najdetailnejšie poznať cieľovú skupinu zamestnancov," predpokladá budúcnosť trhu práce ministerstvo práce. S ohľadom na plošné dopady starnutia populácie a v súlade s opatreniami z Národného programu aktívneho starnutia rezort pripravuje realizáciu národného projektu „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.“ Cieľom projektu je zhodnotiť aktuálny stav pracovnej schopnosti, vrátane fyzických a duševných predpokladov zamestnancov v 24 sektoroch národného hospodárstva. Na základe tohto hodnotenia sa nastaví zber dát o pracovnej schopnosti zamestnancov a opatrenia v oblasti vekového manažmentu na národnej, sektorovej a lokálnej úrovni.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #vek odchodu do dôchodku