Inšpektorát práce varuje: narastá počet úmrtí zamestnancov. Čo je za tým?

Zamestnávatelia by mali mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky nevoľnosti, alebo ochorenia spôsobeného vysokými teplotami, vrátane zabezpečenia dostupnosti lekárskeho ošetrenia, ak je to potrebné.

01.07.2024 06:00
stavbár, robotník, stavba, muž Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Inšpektorát práce upozorňuje, že dlhodobo prvenstvo najrizikovejšej pracovnej činnosti patrí stavebníctvu. Aktuálne obdobie na jednej strane praje tomuto pracovnému odvetviu, na druhej strane inšpektorát práce varuje pred nepriaznivým obdobím horúčav, letných búrok, nečakaných zmien počasia a tým aj rizikom častejších pracovných úrazov.

„Nastal čas kedy je prioritou každého zamestnávateľa ale aj zamestnanca, či živnostníka zvýšenie pozornosti pri vykonávaní pracovných činností a dôslednejšie dodržiavanie a kontrolovanie stavu BOZP", upozorňuje inšpektorát práce.

Živnosť alebo zamestananie
Video
Zdroj: TV PRAVDA

Inšpektorát zároveň pripomína, že závažné úrazy hrozia najmä z dôvodov:

  • používanie nebezpečných pracovných postupov,
  • nezaistenie bezpečnosti zamestnancov proti pádu z výšky a do hĺbky,
  • zasypanie pri výkopových prácach,
  • úrazy zasiahnutím elektrického prúdu
  • nebezpečnú manipuláciu so strojmi používanými pri práci…

Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať?

Zamestnávatelia by mali mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky nevoľnosti, alebo ochorenia spôsobeného vysokými teplotami, vrátane zabezpečenia dostupnosti lekárskeho ošetrenia, ak je to potrebné. Takisto aj zamestnanci by si mali počas horúcich dní viac všímať svojich kolegov, najmä mladších a neskúsených a okamžite hlásiť prípadné zdravotné problémy, ktoré sa môžu pri práci v horúčavách vyskytnúť. Na to je potrebné, aby vedeli správne rozoznať všeobecné príznaky hroziaceho ochorenia a okamžite dokázali podniknúť príslušné kroky – upozorniť zamestnávateľa či privolať lekársku službu prvej pomoci.

Čo by mal poskytnúť zamestnávateľ?

Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú dlhodobú prácu a nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, musí zamestnávateľ zabezpečiť aspoň prípustné podmienky, s výnimkou pracoviska vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

V čase zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne teplých dní letného obdobia musí zamestnávateľ zabezpečiť opatrenia, zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých pracovísk. Zamestnávateľ musí mať na pamäti, že mimoriadne vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj bezpečnosť práce. Zamestnávateľ môže realizovať niektoré z technických opatrení, ktoré zabránia prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná prevádzkových a administratívnych priestorov použitím žalúzií alebo roliet, zabezpečenie klimatizácie, príp. zvýšenie cirkulácie vzduchu vetraním alebo ventilátormi.

Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v kompetencii orgánu na ochranu zdravia a na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa upraviť pitný režim vnútorným predpisom.

Na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov vo väčšine prípadov postačuje prístup k pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce. Bližšie o pitnom režime hovorí v § 7 vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Čo by si mali naopak zaobstarať sami zamestnanci?

Zamestnanci by mali dbať najmä na dodržiavanie pitného režimu, piť často menšie dávky tekutín. Nevystavovať sa zbytočne dlhodobému pôsobeniu tepla, striedať pohyb na slnku a oddych v tieni.

Aký je prípustný pracovný čas počas horúčav?

Prípustnú dĺžku pracovného času zákon neupravuje, umožňuje však zamestnávateľovi posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie častejších prestávok v práci, príp. skrátenie pracovnej doby. V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne skrátiť pracovný čas v súvislosti s horúcim dňom (teplota v tieni je viac ako 30 stupňov Celzia), nesmie krátiť mzdu zamestnancov. Vo všeobecnosti sa nejedná o prekážku na strane zamestnanca.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Inšpektorát práce #pracovný úraz #Národný inšpektorát práce